Fotograf: Johan Ekman

Hon vill få finansvärldens instrument att ljuda lika fint som en symfoniorkester

Handels-studenten Nadja Abbas har blivit “Female Economist of the Year”.

Få har så många järn i elden som Handels-studenten Nadja Abbas som nu också har vunnit det prestigefulla Citi-stipendiet “Female Economist of the Year”.

Med så gott som absolut gehör blev hon så duktig på klarinett att hon har fått spela inför självaste kungafamiljen och nu hoppas hon kunna bidra till att skapa "välklingande orkestrar" i finansbranschen och bli till en förebild för unga kvinnor.

“Jag insåg att musiken är väldigt lik finansbranschen då det är bra att förstå hur de andra ’instrumenten’ fungerar för att skapa en väl fungerande ’symfoniorkester’ där alla spelar i takt”, säger Nadja Abbas.

Stipendiet “Female Economist of the Year “delas ut för sjuttonde året i rad och det är andra året på raken som världens största bank, Citi, är huvudsponsor och värdföretag.

Stipendiet innebär att 24-åriga Nadja Abbas får en skräddarsydd roll där hon från mitten på juni får arbeta vid Citi i London för att därefter avsluta i Stockholm.

Rollen innebär också att hon får en plats i Citi Women-kommittén i såväl London som Norden där tanken är att hon ska kunna bidra till att förbättra mångfalden i banken såväl som branschen som helhet.

Mamma, som ursprungligen kommer från Ryssland och har en licentiatexamen i klinisk biokemi, blev tidigt en inspirationskälla i livet. Hennes stora intresse för såväl piano som fiol bidrog till att Nadja och hennes syster blev så musikintresserade att de kom in på Lilla Akademien i Stockholm.

Musiken blev snart en så stor del av Nadja Abbas liv att hon ofta inte kunde somna förrän ett klarinettstycke spelat färdigt i hennes sinne.

“Musik gör att man upplever en inre värld. Ju mer du gräver i musiken desto mer inser du att du kan göra en oändlig resa. Det kunde lätt ta 40 minuter innan jag kunde somna.”

Det råder inga tvivel om att Nadja Abbas är en tjej med många järn i elden.

Parallellt så läste hon både naturvetenskaplig och estetisk linje på gymnasiet. Senare fortsatte hon på den inslagna vägen genom att parallellt också läsa Handels i Stockholm och en kandidat i musik i Västerås.

Det kunde naturligtvis bli tufft med snabba övergångar mellan så till synes olika världar, men den multitasking-förmåga hon utvecklade tidigt har hjälpt henne genom resten av livet.

Förutom dubbla utbildningar så arbetade hon som en del av ett treårigt traineeprogram på IKEA:s kassa och lager varannan helg och hade parallellt ett ytterligare extrajobb för Svensk-Ryska Handelskammaren där hon bland annat arrangerade föreläsningar. 

Därutöver så var hon involverad i mentorprogrammet Handels 24 för att locka unga kvinnor till skolan.

“Jag tror att det verkligen är viktigt att unga tjejer får förebilder som de kan identifiera sig med.”

De många uppdragen skapade många och långa uppesittarnätter, men kombinationen stark vilja och fokus gjorde att hon hela tiden kunde alstra mer energi än vad hon gjorde av med.

“Det blir som att konstant ligga på E4:an i hög hastighet där du inte märker hur snabbt det går förrän du har svängt av till en liten landsväg.”

Men det har inte alltid gått i den riktning hon har tänkt sig. Ett exempel var när hon inte kom in på Musikhögskolan i Stockholm.

Då hon redan hunnit medverka vid mängder av konserter var hon så övertygad om att komma in att övermodet spelade henne ett spratt.

Händelsen fick henne att följa mammas motto: “Sikta gärna mot stjärnorna, men behåll bägge fötterna på jorden”.

Hon kompenserade också genom att ta varje tillfälle i akt att studera – oavsett om hon satt på tåget eller i tunnelbanan.

“De små stunderna gjorde skillnad och genom att jag studerade väldigt olika saker kunde jag behålla både fysisk och mental skärpa.”

Idag hänger hon inte läpp över att hon inte kom in på Musikhögskolan i Stockholm, utan menar att begåvning bara utgör en liten del av det som krävs för att nå framgång och att det snarare är förmågan att lära sig av misstag som formar framgång.

När slappar du?

“Jag tror att alla måste finna sitt eget sätt för vad som får dem att känna lycka. För min del är det som att öva inför en konsert sju timmar per dag. Det är kanske inte alltid är så roligt då, men efter konserten får man en sådan energikick att lyckokänslan knappt går att mäta.”

Vägen in till finansbranschen började när hon gick Master-programmet på Handels och insåg att finans- och musikvärlden på många sätt är lika varandra som bär.

“Precis som att orkestern presterar betydligt bättre när medlemmarna förstår hur de andra instrumenten fungerar måste du förstå alltifrån teknik till finansiella nyckeltal för att kunna tolka och på bästa sätt framföra det som du har kommit fram till åt klienten.”

Hon menar också att framväxten av AI-system och den alltmer utbredda internationaliseringen i finansbranschen får rutinärenden att försvinna och ersättas med krav på integrerade lösningar där den ena delen är beroende av den andra.

Under Handels-tiden fattade hon - med tanke på mammas bakgrund - tycke för frågor som rör ekonomiska relationer mellan OSS-länder. 

Det var dock inte förrän hon började Master-programmet hon verkligen insåg att internationella relationer och affärer passade henne som handen i handsken.

Då hon i stenhård konkurrens om stipendiet klarade alltifrån numeriska och logiska tester till språkliga tester med galans gick hon vidare till ytterligare tre intervju-tillfällen med flertalet Citi-höjdare i både Stockholm och London.

En av de frågor som hon vill arbeta med handlar om att förändra föreställningen om att kvinnor måste bli som män för att passa in i finansbranschen.

Det tycker hon bör bekämpas med något som kan liknas vid en tvåstegsraket.

Det första steget handlar om att få fram mer förebilder för att därigenom locka fler unga kvinnor till en mansdominerad bransch.

“Just nu är det allra hetaste entreprenörskap och startups bland Handels-studenter, men jag hoppas kunna bli en förebild inom finansbranschen för andra unga tjejer med bakgrund inom sport, musik och annat.”

Nadja Abbas anser också att branschen måste bli bättre på att säkerställa att kvinnor som går på mammaledighet inte halkar ned flera steg på karriärstegen.

“Branschen måste skapa tydliga mål för hur det ska bli när mammalediga kommer tillbaka. Man måste också underlätta genom flexibla arbetstider och annat. Det gäller att ta tjuren vid hornen och ändra på förutsättningarna.”

Hon tycker heller inte att det går att skylla på kulturen inom branschen då den inte har uppstått av sig själv, utan snarare skapas av människorna i den.

“Det är inte någon rocket-science precis. Finansbranschen måste bli bättre på att inte bara rekrytera sådana som är lika dem själva.”

Hon tror att digitaliseringens krafter kommer att bidra till att traditionella aktörer måste bli vassare på att analysera och därmed behöver man också bli bättre på att ta in personer med flera infallsvinklar.

Hon hoppas också att hennes insatser ska göra det enklare för Citi att nå ut till en bredare målgrupp.

Det hon ändå tycker är allra mest spännande med finansbranschen är den inte bara kräver både makro- och mikroperspektiv, utan att man också måste ta hänsyn till sådant som psykologiska faktorer.

“Finansbranschen blir egentligen en knutpunkt för allt som händer i världen.”

Här är Nadja Abbas 6 tips för att bli årets kvinnliga ekonom:

  1. Intresse och vilja att förstå omvärlden och samspelet mellan olika aktörer inom näringslivet – både på makro- och mikronivå.
  2. Samla en inspirationsportfölj genom att ta kontakt med förebilder – både män och kvinnor  och fråga om de vill bli mentorer.
  3. Visa öppenhet och hämta inspiration från andra discipliner som exempelvis kultur och sport – det finns många starka personligheter med järnvilja inom en rad områden.
  4. Hitta nya infallsvinklar på att förbättra förutsättningarna för kvinnor inom finansbranschen och hur du själv kan bidra till en positiv förändring.
  5. Identifiera och skapa en inre drivkraft som också håller i svåra tider/motgångar och som påminner om varför just du vill till finansområdet och vad som ger dig styrka att fortsätta arbeta mot det målet.
  6. Var ödmjuk, men också bestämd med vad du vill uppnå och försök att balansera dessa två egenskaper.