Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av två svenska, fyra norska, fyra danska och inga finska aktier.

1.  Orsted A/S(ORSTED.CO) 
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Orsted A/S och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att notYetUsed är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 367. Ger signal om vidare uppgång till 406 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 380 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 380 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Cherry B(CHERB.ST) 
Cherry B har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt efter att investerare stadigt köpt på allt högre kurser för att komma in. En köpsignal har utlösts och ytterligare uppgång för aktien indikeras. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 62.62. Ger signal om vidare uppgång till 69.92 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 64.00 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket kan vara en signal om en stigande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  TGS Nopec Geophysical(TGS.OL) 
TGS Nopec Geophysical har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 206. Ger signal om vidare uppgång till 231 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 208 kroner. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Ringkjøbing Landbobank(RILBA.CO) 
Ringkjøbing Landbobank visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 334. Ger signal om vidare uppgång till 375 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 345 kroner. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  DFDS(DFDS.CO)
DFDS har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Har brutit en rektangelformation. Etablerat genombrott av motståndet vid 351 kroner signalerar fortsatt uppgång till 410 kroner eller mer. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 360 kroner och motståndet vid cirka 376 kroner och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  SSAB A(SSABA.ST) 
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i SSAB A och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har också brutit genom taket vid 48.58 kronor i en rektangelformation. Etablerat genombrott signalerar om en fortsatt uppgång till 54.59 kronor eller mer. Aktien testar motståndet vid cirka 49.30 kronor. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 49.30 kronor kommer att utlösa en köpsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Grieg Seafood(GSF.OL)
Grieg Seafood har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt efter att investerare stadigt köpt på allt högre kurser för att komma in. En köpsignal har utlösts och ytterligare uppgång för aktien indikeras. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 73.64. Målkursen vid 81.99 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 69.00 kroner. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 52.52, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien närmar sig stödet vid cirka 51.50 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Aker Solutions ASA(AKSO.OL) 
Aker Solutions ASA visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att notYetUsed är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 41.39 och motståndet på 52.43. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 46.70 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  GN Store Nord(GN.CO)
GN Store Nord ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter ett brott på en dubbelbotten-formation utan att helt ha nått målkursen på 225. Etablerad notering över 209 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 207 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST