Boverket: Stor osäkerhet kring amorteringskravets inverkan på bopriserna

Bostadspriserna har efter höstens nedgång stabiliserats i början av året, men det är ännu för tidigt att säga om det är uthålligt.

En stor osäkerhet i närtid är vilka effekter det skärpta amorteringskravet får.

Det säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker vid Boverket, till Nyhetsbyrån Direkt.

"En viktig faktor för osäkerheten på bostadsmarknaden den senaste tiden är skuldkvotsbromsen. Den kan vara en viktig förklaring till varför det var turbulent sedan i höstas. Nu efter att kravet införts kommer vi troligen att få se en inbromsning i försäljningen efter de senaste månadernas höga takt och om några månader, när de nya reglerna har satt sig, får man se vad som händer på marknaden", säger han.

Han noterar att de enkäter som ställs om bostadspriserna, bland mäklare och hushåll, visat på en ökad tro på stigande bostadspriser den senaste tiden.

I en prognosuppdatering på torsdagen skriver Boverket ned sin prognos för bostadsbyggandet i år, som nu väntas sjunka till 60 000 påbörjade bostäder i år (inklusive ombyggnad) från knappt 68 000 under 2017.

Antalet färdigställda bostäder väntas dock öka, till 60 000 i år och 2019, från 53 500 i fjol. Ett stort utbud av nyproduktion har av vissa pekats ut som en viktig förklaring till nedgången i bostadspriserna, men Hans-Åke Palmgren bedömer att ett fortsatt ökat utbud inte kommer att få så stora effekter på priserna.

"Det kan ha en viss inverkan på prisnivån. En viktigare faktor i höst har nog varit osäkerheten kring skuldkvotsbromsen", säger han.

Vad gäller bostadsbyggandet menar Boverket att den stora osäkerheten är vad som sker med byggandet av nya bostadsrätter, särskilt i Stockholmsområdet.

"Det verkar som om byggandet av hyresrätter och småhus tuffar på ganska bra. Det är byggandet av bostadsrätter som minskar enligt vår bedömning. På en del marknader finns ett osålt utbud som måste betas av. Efterfrågan har spätts ut på ganska många projekt. Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter föll troligen betydligt under det tredje och fjärde kvartalet i fjol och det finns indikationer på att den kan ha fallit ännu mer det första kvartalet", säger Hans-Åke Palmgren.

Boverket kommer med sin sedvanliga halvårsvisa prognos över bostadsbyggandet i början av juni.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST