ANNONS

Kommunikation vid kris: Lärdomar från terrorattentatet i Stockholm

Terrorattentatet i Stockholm påverkade oss alla och såväl känslorna som lärdomarna från den dagen är många. Wise Groups Nathalie Berthelius, berättar hur man kommunicerar till sina medarbetare vid krissituationer likt en terrorattack.

Vi har alla ett minne från terrordådet för ganska exakt ett år sedan. I veckans avsnitt av PåJobbet gästas Johan och Kristina av Nathalie Berthelius, Chief People & Culture Officer på Wise Group. Bolagets lokaler ligger ett stenkast från Drottninggatan, med många medarbetare i rörelse kring platsen för dådet. Nathalie berättar om hur hon ansvarade för och hanterade Wise Groups internkommunikation under och efter terrorhotet.

Vad gjorde du som nyanställd chef vid det här tillfället?

“Jag såg oroliga medarbetare och förstod att något allvarligt inträffat, vilket förstärktes av ljudet av sirener och avspärrningar utanför Hötorgsskraporna där vårt kontor ligger. Många följde nyhetsflödet och flera kollegor drog paralleller till 9-11 och kände sig vingklippta av att vara så högt uppe.”

Vad tänkte du när du insåg att det var skarpt krisläge?

“Det gällde att hålla huvudet kallt och se till att kommunicera rätt med en tydlig avsändare. Jag ville snabbt ge korrekt och begriplig information för att undvika förvirring och ökad oro. Vikten av snabb och pålitlig information vid olyckor och kriser är avgörande, så jag försökte snabbt skapa mig en bild av läget. Det var även viktigt att se till att alla medarbetare var säkra eftersom vi arbetar så nära Drottninggatan, att ta reda på vilka förhållningsregler som rådde och vad vi kunde rekommendera våra medarbetare att göra.”

Du säger att man ska hålla huvudet kallt. Men tänk om du som chef har en närstående som befinner sig där attentatet sker, eller att du tidigare har varit med om ett liknande trauma, som på något sätt påverkar dig personligen. Kan man ställa hur höga krav som helst på en chef i ett liknande läge som attentatet i Stockholm?

“Man kan inte ställa hur höga krav som helst på chefer, det funkar inte. I krissituationer kan det därför vara klokt att involvera fler chefer med tydlig rollfördelning. Med facit i hand agerade vi efter bästa förmåga och effektivt, mycket tack vare att vi har en så trygg och inkluderande kultur på arbetsplatsen. Nu i efterhand har vi en tydlig krisplan och definierade ansvarsroller, hur/vad och vem som ska kommunicera och på vilket sätt. Finns en tydlig krisplan och du vet vad som förväntas av dig som chef så kan förloppet hanteras mer effektivt, vilket frigör mer tid för medmänsklig interaktion och trygghet.”

Hur förbättrades krishanteringen efter 7 april 2017?

“Bland annat en tydligare krisplan som täcker den här typen av händelser, vår tidigare var inte inövad och därför rätt verkningslös. Krisplanen behöver övas in. Vi hade en debriefing med ledningsgruppen helgen efter dådet, och vi anordnade gemensamma frukostar där anställda kunde få prata av sig och vi erbjöd även snabbt samtalsterapi till våra anställda och konsulter för de som önskade.”

Hur gör man en krisplan?

“Det finns ju mängder med olika kriser, allt ifrån förtroendekriser till fruktansvärda katastrofer likt terrorattentatet i Stockholm. Det kan vara klokt att ha en debriefing med ledningen och upprätta olika scenarioanalyser med tillhörande planer som ligger nära den egna verksamhetens område. Vad har du för lokaler, hur stor är din verksamhet och vilka digitala verktyg finns att tillgå, är kontaktlistor uppdaterade, hur når du snabbt ut inom företaget Och så vidare?"

 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.