ANNONS

Case: Snart kommer övergången från PuL till GDPR – hur hanteras det på bästa sätt?

GDPR träder i kraft den 25 maj i år. I detta case är du chefsjurist i en kommun, alternativt Dataskyddsombud/Data protection officer på ett företag och ansvarar för det övergripande arbetet med implementeringen. Det kommer förstås en hel del frågor från verksamheterna i kommunen och de olika avdelningarna som gäller både det övergripande perspektivet och det verksamhetsspecifika. 

Gränsdragningen däremellan är en utmaning och det gäller att samarbeta och hitta bra lösningar för helheten och delarna på en och samma gång. Det är både utmanande och roligt. En del av GDPR-implementeringen handlar om att skapa nya roller i organisationen som klarar av att jobba systematiskt med regelefterlevnad för att uppfylla kraven i den nya förordningen. 

Allt måste stämma när lagen träder i kraft. Men hur implementerar man en verksamhetsstödjande och systematisk GDPR-modell i kommunen på bästa sätt?

Personuppgiftslagen ska ersättas av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter. Det är bara ett par månader kvar och arbetet för att implementera nya rutiner pågår för fullt. Kommunen måste vara redo när den nya lagen träder i kraft.

Karnov Group

Karnov Juridik är en rättsdatabas med samtliga svenska lagar och förordningar. Här ingår även en komplett EU-rättstjänst och EU-nyhetstjänst med både kartläggning och analyser av kommande EU-lagstiftning.

Läs mer om Karnov Group här 

Lös caset

Som chefsjurist får du in en hel del frågor från de olika verksamheterna om hur de ska hantera övergången till GDPR, och just idag landar en sådan fråga på ditt bord. Det är Annika, jurist på barn- och utbildningsförvaltningen, som hör av sig med en fråga om hur skolans verksamhet kommer att påverkas av GDPR.

I följande test frågar Annika dig om det är de på barn- och utbildningsförvaltningen som ska hantera det här eller om det är ni på kommunledningen. 

Svara vad du tror här och lös caset! 


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant