Dystert årsfacit för bopriser – som ska ner ännu mer, enligt storbanken

Nya siffror visar på för rejäla nedgångar i bostadsrättspriser. Och i Stockholm har raset bara börjat, enligt Danske Bank.

Priset på bostadsrätter i Sverige har sjunkit 11 procent i mars jämfört med mars 2017. I Stockholms kommun är priserna ned 10 procent. Det visar statistik över genomsnittliga slutpriser från Booli som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Siffrorna talar för sig själva. Men det har också sålts lite andra objekt än tidigare", säger Matilda Adelborg, pressansvarig vid Booli, till Nyhetsbyrån Direkt.

Det verkar enligt statistiken som att det skärpta amorteringskravet haft en effekt i antalet sålda bostadsrätter i framför allt Stockholm. Booli har med sin metod samlat in 25 procent färre slutpriser för Stockholm i mars i år än i fjol, medan nedgången i riket är 15 procent.

"Snittet för riket baseras därmed på en lägre andel slutpriser i Stockholm än under jämförelseperioden i fjol. Det kan spela in. Amorteringskravet påverkar mest i Stockholm där priserna är högst", säger Matilda Adelborg.

Genom att slutpriserna för riket innehåller en lägre andel dyrare bostadsrätter i Stockholm än i fjol kan priserna påverkas negativt. Det kan möjligen förklara varför priserna är ned mer i årstakt i riket än i Stockholm, vilket inte varit fallet tidigare.

Däremot verkar det inte som om det sålts andra storlekar på bostadsrätter än tidigare. Booli delar in lägenheter i små, mellanstora och stora och det är ungefär lika många i varje kategori som i fjol.

Det har dock sålts färre stora villor i Stockholm i år. Slutpriserna för villor i Stockholm är ned 7 procent i mars jämfört med mars 2017.

Danske: Bopriserna ska ned ytterligare

Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholm pekar mot en fortsatt nedgång på 1,2 procent i mars och 1,6 procent säsongsrensat. Samtidigt har omsättningen av bostadsrätter fallit kraftigt.

Det skriver Danske Bank i en analys på onsdagen.

"Fallande bostadspriser tycks i mars ha fått följe av kraftigt fallande transaktionsvolymer, vilket är en oroande utveckling som tyder på att marknaden har problem med prisbildningen, det vill säga matchningen av utbud och efterfrågan. Det här innebär en fortsatt prispress och negativa effekter på bostadsbyggandet och BNP-tillväxten", säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige, i en kommentar.

Danske Bank boprisindikator baseras på rapporterade transaktioner på Hemnet, vilka halverades mellan februari och mars efter det att amorteringskravets infördes den 1 mars.

"I jämförelse med mars 2017 så har omsättningen fallit med mer än 50 procent. Det kan rimligen inte tolkas på ett annat sätt än att köpare blivit betydligt mer avvaktande än tidigare, sannolikt beroende på det skärpta amorteringskravet", skriver Danske Bank.

Precis som tidigare bedömer Danske Bank att priserna i Stockholm kommer fortsätta att falla under de närmaste månaderna, mot bakgrund av att utbudet av nyproducerade och högt prissatta bostadsrätter kommer att öka under hela året.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST