Svenske experten: Därför är mental närvaro viktigare än intelligens

Forskning visar att den mentala frånvaron står i snitt för nästan 50 procent av vår vakna tid. Det finns en mängd orsaker till varför vi borde oroa oss för det i arbetssituationer, menar experten Christopher Toll. 

Jag blickar ut över konferensbordet när jag ska börja prata. Ser ögon vända mot datorskärmar, fingrar som pillar på smartphones. En person tittar dröjande ut genom fönstret. Det här är ett tomt konferensrum, tänker jag.

Att någon är mentalt frånvarande kan te sig trivialt, men faktum är att vandrande tankar kan ha allvarliga konsekvenser, speciellt om verksamheten bygger på kunskap och kompetens vilket är fallet i de flesta företag idag.

I möten, till exempel, är vi inte ute efter att koppla ihop kroppar utan människor. Och när kontakten inte upprättas är de samlade kropparna till ingen nytta.

Få in meditation i vardagen

  • Avsätt 15-20 minuter varje dag, helst samma tid varje dag. Hitta en lugn plats där du kan vara själv. Blunda och följ andningen. Det är allt.
  • Ta några minuters kort paus mellan möten och gå till dig själv. Se om du kan ”tvätta bort” de intryck och tankar som det tidigare mötet har gett så du går in i nästa sittning med ett lugnare och mer neutralt sinne.
  • Ta hjälp av en meditationsapp: till exempel Buddhify med situationsanpassade meditationer såsom ”under resa” eller ”vid sänggående”, och Headspace som har ett eget belöningssystem.

Hårdvalutan heter mental närvaro och jag vill mena att det är viktigare än intelligens; utan att kanaliseras är välkonstruerade hjärnceller bara ett spektrum av impulser.

Vad leder mental frånvaro till?

Den mentala frånvaron står i snitt för nästan 50 procent av den vakna tiden, enligt forskare på Harvard. Det finns en mängd orsaker till varför vi borde oroa oss för det i arbetssituationer.

En är att kvaliteten i besluten blir avgjort lägre när folk inte är närvarande. Jag träffade Torsten Lyth, tidigare vd på Ernst & Young, för någon vecka sedan. Han berättade om ett möte där man skulle fatta beslut om geografisk expansion; "Vi hade den samlade kunskapen. Men folk var inte där mentalt utan hade fokus på annat. Det ledde till grova felbedömningar och att vi gick för tidigt in på en marknad och förlorade mycket pengar."

Den mentala frånvaron leder också till att man missar viktig information. När jag frågar Lasse Lychnell, som forskar i medvetet ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm, om saken säger han att många projekt misslyckas trots att den information man egentligen behöver finns framför näsan, just för att ingen har närvaron som krävs för att se den.

Det finns även relationsmässiga konsekvenser. I vår oförmåga att vara där kommer vi uppfattas som ointresserade och nonchalanta av dem vi möter. En föga smickrande beskrivning av en kollega eller chef som till att börja med skapar irritation men i värsta fall kan leda till allvarliga samarbetsproblem. "Han hör ju inte vad jag säger" är en vanlig kritik och en signal om frånvaro.

Vad är metoderna för att minska den mentala frånvaron på jobbet?

Här är två steg mot större nutidsorientering:

1. Släck katalysatorerna
Mobiler och datorer bidrar starkt till de vandrande tankarnas förbannelse eftersom de fungerar som katalysatorer.

Utan dem släcks en startpunkt för distraktion vilket gör det lättare för oss att gå in i en arbetsuppgift eller delta i ett möte med hela huvudet

Var gärna den som ber alla hedra ett möte genom att stänga av datorer och telefoner. Låt de som inte håller med motivera varför just de ska tillåtas vara frånvarande.

2. Från frånvaro till närvaro med meditation
Den mest etablerade metoden för att träna kapaciteten att vara där är meditation och tillämpas på allt fler företag, till exempel PwC, SAP och Google.

Google har kommit långt - till och med skrivit boken "Search Inside Yourself" - och ledningsgruppen mediterar inför varje stort beslut.

Torsten Lyth förklarade att han mediterade 15 minuter direkt efter lunch varje dag. Han menar att det är en starkt bidragande orsak till att han kunde behålla lugnet i pressade situationer såsom under Skandiakrisen 2005 då Torsten varje dag hade ett pressuppbåd att ta hand om. Meditationen hjälpte honom att fokusera, lugna ner sig och få distans. Men han tycker också att hans närvaro gjorde att han tog in och kunde använda information som blottlades, vilket ledde till förmågan att fatta djärva beslut när de behövdes.

Tänk om vi kunde lyfta in mental närvaro som en KPI?
En svenskalärare i en grundskola där jag bor anmäler barn som inte är fokuserade på lektionen som frånvarande. Det kanske är att gå för långt men vi borde åtminstone öppet diskutera de effekter som mental frånvaro har, och etablera rutiner som passar just vår organisation för att öka närvaron. Då skulle varken jag eller någon annan känna sig ohörd i ett konferensrum fullt med människor.


Christopher Toll är före detta vd, marknadsdirektör, elitidrottare och äventyrare. Han hjälper högpresterare att bli mer hållbara och är författare till boken ”Driven till max. Överlevnadsguide för dig som inte kan sluta prestera”. Han varvar även arbetet som marknadschef med coaching och föreläsningar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST