Ny studie visar att mäns bolag inte gör bättre resultat än kvinnors. Fotograf: Pixabay.com

Ny studie: Slår hål på myten att mäns bolag skulle prestera bättre än kvinnors

Flera studier har visat att finansiärer ofta har föreställningar om hur kvinnor driver sina bolag, vilket gör att kapital inte satsas på företagen. En färsk universitetsstudie har jämfört resultat mellan kvinnors- och mäns bolag och visar att föreställningarna inte stämmer överens med verkligheten.

Den nya studien kommer från Luleå tekniska universitet och ska även publiceras i tidskriften Harvard Business Review. Forskarna har granskat nyckeltal för 126 bolag som sökt finansiering hos 11 offentliga, svenska riskkapitalister. Av dessa bolag drivs 43 procent av kvinnor och 57 procent av män.

Studien har inte kunnat hitta några skillnader som beror på om företaget drivs av en man eller en kvinna.

“Vi har gjort en unik studie som matchar föreställningsdata med redovisningsdata. Våra resultat visar att föreställningarna inte har någon grund i verkligheten...”, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, i en artikel på Forskning.se.

Hon menar vidare att könet har visat sig ha stor inverkan på hur företagarna karaktäriseras.

Bland de offentliga finansiärerna finns fyra föreställningar som är särskilt tydliga, enligt studien:

  1. Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, medan män satsar på tillväxt.
  2. Kvinnor har inte resurser att satsa på hög tillväxt – män har det.
  3. Kvinnors företag underpresterar, mäns företag presterar väl.
  4. Kvinnor är försiktiga och riskaverta. Män är ambitiösa och risktagande.

Bolagen som granskats utifrån 22 olika nyckeltal, försäljningsvolym och tillväxt i antal anställda och omsättning, visar dock inte på några skillnader.

“Vi hittar inga statistiska skillnader, inte i ett enda av nyckeltalen vi tittat på. Nyckeltalen speglar ett företags aktiviteter, prestationer, satsningar och verksamhet, och det finns alltså inget som visar att mäns företag presterar bättre och når bättre resultat än vad kvinnors gör”, säger Malin Malmström.

Ändå visar tidigare forskning från universitetet att kvinnliga entreprenörer i snitt får 25 procent av sitt efterfrågade kapital, medan männen får över hälften.

– Den här typen av föreställningar som vi har identifierat får konsekvenser. Det faktum att du är kvinna som söker finansiering aktiverar ett mindset redan från början; om vad ansökan innebär och om vad finansiärerna tror att det finns för potential att få avkastning. Det är väldigt viktigt att kunna se bortom de här stereotypa föreställningarna, säger Malin Malmström.

Läs även: Börsbolag med kvinnliga vd:ar går dubbelt så bra som marknaden

Studien, ”VC stereotypes about men and women aren’t supported by performance Data”, finns här