Fotograf: Wikimedia

Dags för ny börsfest runtom i världen – men H&M är inte inbjuden

Aktien dök nästan 5 procent i öppningen. 

De amerikanska börserna tog ny fart under måndagens handel efter att oron för ett potentiellt handelskrig mellan Kina och USA dämpats. Bakom stillade nerver fanns en artikel i Wall Street Journal om att representanter från de båda länderna fört omfattande diskussioner bakom kulisserna för att lösa handelsspänningarna. Uppgifterna bekräftades senare av Kinas premiärminister Li Keqiang.

Nasdaq Composite och Dow Jones handlades 3,3 respektive 2,8 procent högre. Börsfesten fortsatte på tisdagsmorgonen i Asien där Nikkei var upp 2,3 procent och Hang Seng noterades 0,9 procent högre.  Teknikbolagen drog i uppgången.

Festen spreds vidare till Stockholm där index klättrade 1 procent. H&M fick däremot avstå firandet efter att klädjätten gjort marknaden besviken. Aktien dök nästan 5 procent i öppningen. Framförallt var det lagernivån vid utgången av första kvartalet, som löper till och med februari, som oroade. H&M hade varor till ett värde av 35 miljarder kronor i lagret, vilket var 7 procent högre än samma tidpunkt i fjol räknat i kronor.

"Varulagerökningen förklaras av expansionen men också av den svaga försäljningsutvecklingen under kvartalet. Detta innebär att nivån på det utgående varulagret per den 28 februari 2018 är högre än planerat vilket kommer att leda till ökade prisnedsättningar under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal föregående år", skriver bolaget.

Trots att det första kvartalet innebar en betydande försämring i förhållande till motsvarande period föregående år, håller H&M fast vid sin bedömning om en resultatförbättring under helåret.

"Vi bedömer fortfarande att försäljningen för online och new business ska växa med över 25 procent under året och att H&M-gruppen når ett något bättre resultat för helåret 2018 jämfört med föregående år", skriver bolagets vd Karl-Johan Persson i rapporten.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST