Forskare: Därför ska du lita på din magkänsla

En magkänsla kan faktiskt vara mer än en känsla. Och därför bör du förlita dig på den. Det visar forskning vid Florida State University.

”Neurovetenskapen om magkänsla har kommit en lång väg under vår livstid."

Det hävdar Linda Rinaman vid Florida State University som nyligen har publicerat en rapport på området.

Hennes argument är att vi missar den stora bilden när vi fokuserar på hjärnan för att försöka förstå vad som skapar en viss sinnesstämning eller ett emotionellt svar på en händelse.

Resonemanget lyder att vi snarare borde fokus på den nerv som förbinder vår mage med hjärnan och har en stark påverkan på vårt beteende, enligt ScienceAlert.

Under drygt ett århundrade har forskarna misstänkt att olika metaboliska, hormonella och immunologiska interaktioner hos matsmältningssystemet har ett komplicerat tvåvägsförhållande med de känslomässiga delarna av vårt centrala nervsystem.

Redan vid mitten på 1900-talet hade ord som ”magreaktion” och ”magkänsla” sina rötter i de känslomässiga reaktioner som bubblar upp inom oss.

Den svåra frågan har varit lista ut hur de två systemen – hjärnan och magen – förhåller sig till varandra.

Idag vet forskarna att mag- och tarmkanalen har ungefär en 100 gånger större yta av vår hud och kräver en massa uppmärksamhet från det centrala nervsystemet.

Signaler skickas via nerven vagus – latin för att vandra – som slingrar sig fram tillbaka mellan olika organ i kroppen och övervakar alltifrån matsmältning till hjärtslag.

Lina Rinamans argument lyder att signaler från mag-tarmkanalen kan förstärka olika aktioner som får oss att undvika vissa situationer – det vill säga den så kallade magkänsla.

”Vi vet att mage-hjärnan-stigarna är väldigt lika tvärs över arten däggdjur – från mus till människa....Men till skillnad från möss anses människan ha en mer komplex hjärna med en förmåga att alltifrån hantera orsaker och kommunikation mellan individer till att utvärdera hot."


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST