Fotograf: Maja Suslin/TT

Färsk ranking: Nordens 10 hetaste aktier att köpa just nu

Här är bolagen med starkast köpsignaler.

1.  Orsted A/S
Orsted A/S ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 367. Ger signal om vidare uppgång till 406 eller mer. Aktien testar stödet vid ca 378 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 378 kroner utlöser en kortsiktigt negativ signal. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  GN Store Nord
GN Store Nord ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 209. Ger signal om vidare uppgång till 225 eller mer. Aktien närmar sig stödet vid ca 207 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Lundin Mining Corp.
Lundin Mining Corp. ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Har tagit ut målkursen vid 60.31 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid ca 52.00 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI är översåld. Detta visar att momentumet i aktien är svagt och att kursen mycket väl kan falla vidare på kort sikt. Vi bör se en stigning i RSI-kurvan innan detta kan ses som ett köpsargument. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om ett kommande trendbrott ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Huhtamäki
Huhtamäki ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 31.32 och motståndet på 36.84. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien testar stödet vid ca 35.00 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 35.00 euro utlöser en kortsiktigt negativ signal. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Funcom
Funcom har brutit upp från en närmast horisontell trend. Det signalerar en fortsatt stark utveckling. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker tillbaka mot taket i trendkanalen. Aktien har stöd vid ca 16.00 kroner och motstånd vid ca 26.80 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  Trelleborg AB
Trelleborg AB visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 194 och motståndet på 215. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien ligger mellan stödet vid ca 203 kronor och motståndet vid ca 211 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om ett kommande trendbrott ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  Boliden
Boliden visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Aktien testar stödet vid ca 282 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 282 kronor utlöser en kortsiktigt negativ signal. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  Nel ASA
Nel ASA ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har en möjlig huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 2.79, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har stöd vid ca 2.76 kroner och motstånd vid ca 3.22 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt.
 
10.  Rockwool International B
Rockwool International B ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 1750 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 1750 kroner vid reaktioner tillbaka. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.