"Det är viktigt att våga erkänna för sig själv när man gör fel och att hålla diskussionen levande", säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige Fotograf: Pressbild.

Bank-vd:n om entreprenörer och jämställdhet: “Handlar inte bara om rättvisa utan främst om affärsnytta”

Kvinnliga entreprenörer vittnar inte sällan om att de blir dåligt bemötta på banker och får sämre villkor än män. Danske Bank Sveriges vd Berit Behring vill se en förändring och drivs främst av viljan att skapa mer affärsnytta, genom att fler kvinnor börjar driva bolag.

Många banker stoltserar med att de satsar på entreprenörer och inte minst på kvinnliga företagare. Ändå upplever många kvinnor att de blir dåligt bemötta i bankmöten och ofta får sämre villkor än män i motsvarande position.

Vi pratade med Danske Banks vd i Sverige, Berit Behring, för att höra hennes syn på saken.

“Jag tycker det är jättetråkigt att höra, det ska inte vara så. Självklart kan jag se att det finns problematiska strukturer och samhället måste verkligen bli bättre på att ta vara på kvinnors kompetens och kraft. Även vi på Danske Bank måste bli bättre och för mig handlar det inte bara om rättvisa utan för att vi kan göra ännu bättre affärer, det driver mig allra mest”, säger Berit Behring.

Danske Bank försöker arbeta aktivt med att möta entreprenörer, genom exempelvis startup-platsen The Hub och Startup Weekend Femtech, där kvinnor får presentera sina affärsidéer.

“Det var nästan bara män som kom till våra entreprenörsträffar så vi hade problem med att nå ut till kvinnliga entreprenörer. Därför skapade vi Femtech. Jag tror inte att någon medvetet försöker exkludera kvinnor men strukturerna finns. Jag vet inte exakt vilken som är den rätta vägen framåt, därför måste vi pröva oss fram för att hitta en lösning”, fortsätter hon.

Vilka förbättringar skulle du vilja se i banksektorn när det kommer till jämställdhet?

“Jag tror att alla i branschen måste gå till sig själva och se hur de agerar i olika situationer. För min egen del kan jag till exempel se hur jag ibland tolkar olika situationer och gör fel, fast jag är kvinna. Det är viktigt att våga erkänna det för sig själv och att hålla diskussionen levande. Det finns ingen “quickfix”, det är ett långsiktigt arbete.”

Hon berättar att de har haft ett projekt i banken där de anställda fick gå ett program för att lära sig mer om mångfaldsarbete och sedan göra en genomgång i sina respektive enheter.

“Projektet har lett till flera konkreta åtgärder. Innan hade vi till exempel en gammal regel som innebar att vi alltid skickade kontrakt till den person som var äldst i ett par, vilket oftast var en man. Numera skickar vi alltid alla kontrakt till båda parter. Det låter självklart men ingen hade tänkt på det tidigare.”

När det kommer till hur banken tänker kring entreprenörer och finansiering menar Berit Behring att det inte går att ge ett generellt svar.

“Vårt mål är att alltid vara transparenta, vi tittar på varje case för sig och gör en bedömning efter det. Man kan dock säga att för vissa bolag kan det passa bättre att börja med riskkapital under det första året och sedan vända sig till banken.”

Hennes tips till entreprenörer som kommer till banken är för det första att tydligt visa varför man tror på sin affärsidé. För det andra att kunna mycket om sin marknad och veta vad konkurrenterna gör- och inte gör. För det tredje att kunna presentera tydliga affärsmål och nyckeltal för banken. Hon rekommenderar också att ta hjälp och testa idéen på någon annan innan mötet, så att man är redo att argumentera för sin sak.