ANNONS

Så gör du ditt GDPR-projekt lönsamt

Att anpassa en verksamhet till de nya kraven i GDPR är kostsamt, men med rätt angrepps- och synsätt kan det vara en nyttig injektion i företagens utveckling och kan faktiskt löna sig i längden. Genom att se sitt GDPR-projekt som en utvecklingsmöjlighet och inte bara en kostnad, kan ledningen hitta förbättringsområden och nya vägar att tjäna nya eller spara pengar på. 

GDPR är en ledningsfråga

Det som krävs är att huvudansvaret för GDPR-projektet ligger på ledningsnivå och drivs ur ett verksamhets- snarare än ett IT-perspektiv. Den nya lagen påverkar väldigt många områden och det kräver att den som ansvarar har mandat att göra förändringar i hela organisationen. 

Passa på att effektivisera verksamheten

Under den kartläggning av processer och personuppgifter som görs ökar den generella medvetenheten om vad man faktiskt gör om dagarna. Ineffektivitet och omständlig administration blir synlig, vilket skapar en vilja att förändras. Någon som inser att det går att göra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt och med högre kvalitet kommer driva på effektiviseringsarbetet istället för att motarbeta det. Förverkligade idéer får medarbetare att växa och skapar engagemang som leder till nya idéer, vilket är grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.
Med rätt metoder och ledarskap kan denna nya energi riktas till en lönsammare verksamhet.

Bygg förtroende hos dina kunder

Genom att vara transparent med hur företaget hanterar personuppgifter, och att man tar frågan om kundernas integritet på allvar skapas ett utökat förtroende hos dina kunder.
De företag som däremot samlar in onödigt mycket information om sina kunder och dessutom utnyttjar den på ett sätt som kunden inte vet om eller uppskattar riskerar istället att rasera sina kunders förtroende.

Anmäl dig till GDPR-kursen här!

Ger tillfälle för merförsäljning

De företag som hanterar mycket kundinformation har ett utmärkt tillfälle till marknadsföring. I den kommunikation som enligt GDPR krävs med registrerade kunder, t.ex. när nya samtycken skall inhämtas, kan användas för att återknyta relationen med kunden och samtidigt skapa nya säljmöjligheter.

Skaffa rätt kompetens

Att sätta sig in i ett så omfattande regelverk som GDPR kan ta tid och kraft från annat. Vår rekommendation är att gå en grundläggande utbildning och anlita någon med expertkunskap som kan hjälpa till med att hitta er potential.

Proceed

Proceed är ett managementkonsultföretag med expertkunskap inom strategisk verksamhetsutveckling där GDPR, Digitalisering och Empatisk ledarskapsutveckling är grunden i våra tjänster. Företaget bygger på en etisk värdegrund med visionen att göra skillnad varje dag. Vi erbjuder förutom expertkunskap, kurser och seminarier inom GDPR i era eller våra lokaler.

Läs mer på proceed.se


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST