ANNONS

Ny studie: Allt fler företag i världen har minst en kvinna i ledningen

Ett steg framåt och ett steg bakåt vad gäller jämställdheten i det globala näringslivet. Så kan Grant Thorntons årliga studie – med 4 500 internationella respondenter – sammanfattas.

På ett sätt har jämställdheten ur ett internationellt perspektiv tagit ett kliv framåt. Andelen företag som har minst en kvinna i ledningsgruppen har ökat från 66 procent (2016) till 75 procent (2018). Under samma period har dock andelen kvinnor i ledningsgruppen, totalt sett, minskat med en procentenhet – till 24 procent.

Framförallt är det i tillväxtländer som siffrorna stärkts kring kvinnlig representation. I Afrika har numera 89 procent av bolagen minst en kvinna i ledningsgruppen, och i Östeuropa är motsvarande siffra 87 procent. Den största ökningen återfinns i Latinamerika där andelen bolag med minst en kvinna i ledningsgruppen ökat från 52 till 65 procent. Även i andra delar av världen går utvecklingen åt rätt håll – Nordamerika ökar från 69 till 81 procent, och EU från 64 till 73 procent.

Positiv utveckling men svag representation

Grant Thornton

Grant Thornton har över 1 250 medarbetare på 24 kontor runt om i Sverige och tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Under ett år stöttar vi cirka 26 000 företag och organisationer i Sverige i de ekonomiska frågorna. Som ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd kan vi hjälpa företag i över 130 länder.

Det är givetvis positivt att fler företag i världen har kvinnor i ledningsgruppen, men totalt sett är det ändå en svag representation, menar Anna Johnson, vd på Grant Thornton i Sverige. Policys runt jämställdhet är numera självklara inslag i de flesta bolag, men det räcker inte.

”Riktig förändring kommer först när polletten trillar ner: Bolag som tar jämställdhet och kulturfrågor på allvar visar också affärsmässiga fördelar. Det är dessa goda exempel vi måste lyfta”, säger Anna Johnson.

Studien tyder på att många företag snarare är ute efter att få kryssa i rutan för mångfald, än att på allvar se till de långsiktiga lösningarna. Detta kan i sin tur leda till att man inte prioriterar en inkluderande kultur med varierade arbetsgrupper – och därmed går miste om de verkliga fördelarna.

Media drivande orsak

En drivande orsak till utvecklingen kan i många regioner snarare vara ökat mediefokus och en oro över potentiella lagstiftningar.

"Den yttre miljön har förändrats och i många länder ses det numera som konstigt om det inte finns några kvinnor som ledande befattningshavare, det finns en viss skämsfaktor i att inte ha kvinnlig representation”, säger Anna Johnson.

Det tar tid och kan vara svårt att skapa en värdefull förändring i mångfalden, ett enskilt initiativ löser sällan problemet. Därför vill Grant Thornton framhäva möjligheterna – och visa att resan är värd besväret.

"Genom att i denna rapport betona det nuvarande läget, och samtidigt ge rekommendationer till företagsledare som vill dra nytta av den kommersiella potentialen, hoppas vi kunna hjälpa till att driva på utvecklingen”, säger Anna Johnson.

Ta del av rapporten här och läs mer på Grant Thorntons hemsida grantthornton.com