Om utvecklingen fortsätter i samma takt når vi 50/50 kvinnor och män i företagandet omkring år 2050. Fotograf: Pixabay.com

Kartläggning: Så ser spelplanen ut för Sveriges entreprenörskvinnor

Idag driver över 200 000 kvinnor bolag i Sverige och var tredje företag startas av en kvinna. Här är en satellitbild över vilka förutsättningar som råder för kvinnliga entreprenörer i Sverige just nu. 

Hur ser det då ut för landets kvinnliga entreprenörer? Vi har sammanställt den senaste statistiken i ett antal punkter nedan. 

 • Flest kvinnliga företagare finns i Danderyd, Lidingö och Vaxholm.
 • De fem vanligaste branscherna är hårvård, konsultverksamhet, restaurang, hudvård och redovisning.

När det gäller de största bolagen är många av de kvinnliga ledarna relativt okända i media. Här är de fem största kvinnliga entreprenörerna i Sverige, mätt i omsättning.

 1. Carin Stoeckmann, Byggmästarn i Skåne AB, omsätter 992 MKR
 2. Christina Stark, Väderstad Holding AB, omsätter 956 MKR
 3. Karin Bodin, Polarbrödsgruppen, omsätter 948 MKR
 4. Caroline Cederblad, Sabis AB, omsätter 939 MKR
 5. Maria Olofsson, Bil AB Ove Olofsson, omsätter 802 MKR

Enligt Tillväxtverket finns det många föreställningar om hur kvinnliga och manliga entreprenörer är, vilket framgår i en studie från myndigheten. 

 • Kvinnor som driver företag anses vara försiktiga, de vågar inte ta stora lån, vågar inte göra för stora investeringar, behöver endast små medel och är verksamma i ”fel” branscher som är icke-finansieringsbara och det saknas tillväxtpotential.
 • Män som driver företag anses våga satsa, behöver stora medel och är verksamma i ”rätt” branscher som är finansieringsbara och har tillväxtpotential.

Studien visar också att dessa föreställningar spelar stor roll i finansiärers arbetsprocesser, vilket ofta begränsar möjligheter till tillväxt och konkurrenskraft i företag som drivs av kvinnor. 

Snedfördelningen av finansiering går även att läsa i fördelningen av investerat riskkapital. Där flera undersökningar visar att riskkapitalister vanligtvis inte vågar satsa på kvinnliga entreprenörer.

I en kartläggning av riskkapitalet från DI, demonstrerar siffror från Nordic Tech List den ojämna kapitalfördelningen under 2017.

 • Av totalt 11,4 miljarder investerade kronor gick endast 0,7 procent till bolag med enbart kvinnliga grundare och 11 procent till bolag med blandade team.
 • Av totalt 569 investeringar i 435 svenska techbolag gick 4 procent till bolag med bara kvinnor i grundarteamet och 13 procent till bolag med blandade grundarteam.

En ytterligare granskning visar vidare att det finns betydligt färre kvinnor än män i de svenska riskkapitalbolagen.

I en rapport från Allbright framgår det att det finns fler med namnet Johan eller Henrik i bolagen än det finns partner som är kvinnor.

 • 3 av 92 partner i 18 svenska riskkapitalbolag är kvinnor.
 • 15 av 18 bolag är mansdominerade i toppen.
 • 83 procent av bolagen saknar kvinnor på partnernivå.
 • I investeringsteamen utgör kvinnor 14 procent.
 • Antalet jämställda bolag är noll.

Men det finns alternativa vägar. När det gäller crowdfounding går det exempelvis att se att kvinnliga entreprenörer attraherar kvinnliga investerare. Där har andelen kvinnliga investerare som registrerat sig ökat i takt med att kampanjer från kvinnliga entreprenörer har ökat.

Trots strukturproblemen gällande kapitalfördelning så går utvecklingen sakta men säkert åt rätt håll. Enligt en framtidsspaning från Kairos Future kan vi se en jämnare könsfördelning bland entreprenörer omkring 2050.

 • Om kvinnors och mäns företagande fortsätter att utvecklas i samma takt som hittills når vi 50/50 kvinnor och män i företagandet omkring år 2050.
 • Med samma logik blir det 50/50 kvinnor och män i styrelser och företagsledningar några år dessförinnan.

Här är de faktorer man tror kommer att påverka utvecklingen i rätt riktning...

 • Den högre utbildningsnivån bland kvinnor.
 • Att digitalisering, globalisering och automatisering kommer att påverka affärslogiken i grunden.
 • Att de värderingar som styr ledarskapets fokus och etik kommer att få allt större betydelse i affärer.


Källor:
Tillväxtverket, Women's Business Research Institute, Allbright, Founded by meUnionen, DI, Tillväxtverket