”Mitt uppdrag är att vara besvärlig”

Hon är Sveriges mesta styrelseproffs med betoning på proffs. Malin Perssons elva uppdrag i fem länder kräver fyrtiotimmarsvecka.

Ett eller två styrelseuppdrag ska man ju ha om man är direktör. Som ett extraknäck, för att det är roligt, utvecklande, smickrande, bra på ett cv.

Inte sägs det högt alla gånger, men nog är det en ganska vanlig uppfattning. Styrelsearbete ger status. Och inte behöver det innebära en sämre insats, men styrelseledamot kan också var en profession i sig.

Malin Persson började med styrelsearbete när hon själv hade operativa roller för tretton år sedan, men är styrelsearbetare på heltid sedan tre år tillbaka. I dag har hon uppdrag i elva bolag i fem länder, varav åtta börsbolag och tre onoterade.

Arbetsrytmen följer till stor del börsens rapporteringsår, hon uppskattar att hon jobbar en dryg fyrtiotimmarsvecka om man slår ut det på hela året.

”Det är inte mindre än när jag var operativ på Volvo. Men det går i perioder”, konstaterar hon.

Jobbet består som regel av sex möten per år: budget, bokslut och fyra kvartalsmöten, och en resa. I övrigt är det kommittéarbete, material att läsa, omvärldsbevakning, sätta sig in i specialfrågor – just nu EU:s nya GDPR-regler – besöka bolagen.

Men i realiteten finns få vanliga dagar på jobbet.

I Konecranes, som hon nu lämnar, har de precis avslutat en lång förvärvsprocess. Under 2017 hade de 22 styrelse­möten, under 2016 blev det 27.

Malin Persson beskriver sig själv som en udda fågel i styrelsesammanhang: ingenjör, kvinna och, åtminstone tidigare, ung. Men hon har varit vd, ett annat omtvistat krav på en styrelseledamot.

I sju år var hon strategichef på Volvo och i fem år vd för F&U-bolaget. Vd-erfarenhet är delvis relevant, tycker hon:

”Det är bra att ha levt igenom en vd:s utmaning, jag har själv haft att förhålla mig till en styrelse. Jag vet vilka insikter som är bra att bjuda på.”

Men lika viktigt är det att som styrelse ha rätt vd.

”Man kan, som styrelseledamot, inte veta allt. Styrelsens viktigaste uppgift är att tillsätta och avsätta vd och det stämmer verkligen. Jag vill skapa en förtroende­full relation så att hen inte drar sig för att slå mig en signal om jag kan hjälpa till med något.”

Annars är den viktigaste kompetensen, och ansvaret, att ställa frågor. Och fortsätta tills man får svar man förstår och kan fatta beslut på. Makten att ifrågasätta är den viktigaste makten för en styrelse.

”Makt och rätt att fråga precis vad jag vill och vara besvärlig. För jag vet hur viktigt det är med olika perspektiv och hur lätt det bolag man jobbar i blir hela världen. Jag ifrågasätter inte alltid för att vara besvärlig, men ibland för att säkerställa att det verkligen har tänkts färdigt.”

Som oberoende ledamot ser hon som sin främsta uppdragsgivare ALLA aktieägare, i synnerhet när bolag har tydliga huvudägare. Det ger stadga, men då är det desto viktigare att oberoende ledamöter ser till övrigas intresse.

Likadant har hon stor respekt för arbetstagarrepresentanterna i styrelsen. Det är ett bra system som tillför värde.

”Det är en oerhört krävande roll. De sitter där på mandat av en uppdrags­givare de inte får berätta något för.”  

LÄS MER: Hela listan - näringslivets mäktigaste kvinnor 2018