Hon investerar i framtiden – för Sveriges största handelskoncern

”Om tio år ska hälften av verksamheten bestå av sånt vi inte gör i dag.”

Om man får kalla ”makt” för ”ansvar”, då gillar Caroline Berg makt.

”Jag tänker inte makt utan jag tänker ansvar och möjligheter. Jag känner ett stort ansvar, och för mig är det förknippat med en skaparlust. Att bygga och utveckla hållbara affärer över tid”, säger hon.

För tre år sedan tog Caroline Berg, femte generationens ägare, över makten i handelskoncernen Axel Johnson från mamma Antonia Ax:son Johnson. Då började hon anpassa familjeföretaget, som redan passerat ”förvärva, ärva, fördärva”-stadiet, till två avgörande trender: digitalisering och globalisering.

Rekryteringen av vd Mia Brunell Livfors satte fart på e-handeln i koncernen, och vad gäller globaliseringen har bolaget utmärkt sig genom att inte nödvändigtvis värva internationella stjärnor till ledande positioner, vilket är ett vanligt mångfaldsalibi i näringslivet, utan också visa fram ”världen i Sverige”.

När näringslivet får kritik för att misslyckas anställa människor med ursprung utanför Sverige gör Caroline Bergs Axel Johnson saken till ett affärsmål med devisen att medarbetare och ledarskap ska spegla kundkretsen.

”Vi mäter varje år med hjälp av SCB. Det man mäter tenderar att hända”, poängterar hon.

Nyckelfaktorer för att lyckas är, som i alla investeringar, menar hon otålighet och uthållighet:

”Det stora arbetet görs i våra koncernbolag. Det är ett enträget jobb med mångfaldsutbildningar, lärlingsprogram och dedikerade chefer som jobbar för att öka mångfalden på sina arbetsplatser.”

Caroline Berg hade en lugn och långsam inskolning till att ta över ordförandeklubban i familjekoncernen. Hon studerade psykologi och medier innan hon började sin yrkesbana på Jan Stenbecks ungdoms-tv-kanal ZTV. 1990-talet spenderade hon som dokumentärfilmare på SVT och i USA.

År 2002 tog hon plats i koncernbolagens styrelser och fick 2006 en operativ roll som HR- och kommunikationsdirektör. Det är en välbalanserad bottenplatta för att styra skutan vidare, tycker hon själv:

”Allt handlar om att förstå män­niskor och deras drivkrafter, att bygga starka relationer. Åren som dokumentärfilmare gav mig förståelse för människor i olika livssituationer. Det har jag haft stor nytta av. Mina åtta år i Axel Johnsons koncernledning gav mig den djupare förståelsen för handeln och våra bolags affärer.”

Med åren har näringslivets mäktigaste investerare lagt alltmer fokus på att även aktivt investera i samhället, bland annat genom integrationsprojektet Öppna dörren, som drivs av stiftelsen Axfoundation.

Mamma Antonia Ax:son Johnsons mantra att företag är bra på att driva samhällsförändring har blivit Axel Johnsons företagsfilosofi. Den makten, eller det ansvaret, välkomnar Caroline Berg:

”Vi kan och ska vara en positiv kraft i samhället. Genom Axel Johnsons verksamheter möter vi över en miljon kunder varje dag, vi har 20 000 med­arbetare och tusentals partner över hela världen. Med det kommer ett ansvar. Ansvar är lustfyllt och utmanande.”