10 år sedan Norge lagstiftade om könskvotering i börsbolagen – så gick det

Bra effekt på styrelserna, men noll effekt på ledningsnivå – det är resultatet efter att Norge lagstiftade om könskvotering för drygt 10 år sedan.

Drygt tio år har hunnit passera sedan Norge införde en lag om att könskvotera kvinnor till styrelserna hos landets börsnoterade bolag.

I dag kan en expert inom genusforskning konstatera att börsbolagen visserligen sköter sig, men att lagen aldrig nådde avsedd effekt på ledningsnivå.

Förhoppningen när Norge 2007 klubbade igenom lagen om att alla börsbolag måste ha minst 40 procent kvinnor i styrelsen var att även skapa ringar-på-vattnet-effekter på ledningsnivå.

Men så har det inte blivit.

Det hävdar Anne-Grethe Solberg som är senior forskare vid den norska motsvarigheten till Arbetslivsinstitutet vid Oslo Met.

”Vi har inte kunnat se någon märkbar effekt med lagen då det gäller andelen kvinnor på ledningsnivå hos våra börsnoterade bolag.”

Hon tycker ändå att lagen har varit en framgång i det att börsbolagen alltjämt lever upp till lagens krav om att ha minst 40 procent kvinnor i styrelserna.

Det har också gjort att regeringen inte har några som helst planer på att avveckla lagen, utan också ser den som en stor framgång, enligt Anne-Grethe Solberg.

Hon hävdar att den främsta orsaken till att lagen inte uppfyllde förhoppningen om att också bidra till en högre andel kvinnor på ledningsnivå handlar om att det är två helt olika frågor att aspirera till ledningen kontra styrelsen.

Börsbolagen har bland annat kunna öka andelen kvinnor på styrelsenivå genom att plocka in kvinnliga styrelseproffs, men det skulle vara nästintill omöjligt för regeringen att gå in och detaljstyra så mycket att man även lagstiftade om att bolagen måste höja andelen kvinnor på ledningsnivå, enligt Anne-Grethe Solberg.

Dessutom är det betydligt svårare för bolagen att rekrytera kvinnor på ledningsnivå då man inte på samma sätt kan höja andelen genom att plocka in kvinnliga styrelseproffs, utan snarare måste hitta någon som visar framfötterna internt eller har rätt extern profil med dokumenterad erfarenhet från företag i samma eller liknande branscher.

Anne-Grethe Solberg tycker att fler länder borde följa Norges exempel och införa kvoteringslagar.

Inte minst med tanke på att dagens investerare helst arbetar med jämställda företag i och med att dagens kunder är alltmer medvetna om vilka val man göra.

Hon berättar bland annat om hur Norges största bank, DNB, har gjort klart att man kommer att föredra att göra affärer med advokatbyråer som har jämn könsfördelning på partnernivå.

"Den sortens initiativ gör företag rädda och bidrar till en jämnare könsfördelning i näringslivet."

Anne-Grethe Solberg har också undersökt marknaden i Norge, Danmark och Sverige för att ta reda på vad som skapar de bästa stjärnorna i klassen då det gäller just könsfördelning på toppnivå.

Här finns en klart lysande röd tråd i det att sådana bolag inte frågar sig varför det ser ut på det ena eller andra sättet, utan snarare lägger fokus på vad som går att göra åt det.

”Börjar du prata om varför, blir det för mycket politik och det uppstår lätt fronter mellan män och kvinnor.”

En ytterligare gemensam nämnare hos de bästa bolagen är att man inte betraktar män eller kvinnor på olika sätt.

”Det verkar som att bolagen har knäckt affärskoden genom att man inte ser någon skillnad på hur män eller kvinnor arbetar.”

Forskaren berättar att de allra bästa bolagen arbetar aktivt med att fokusera på de mest ambitiösa kvinnorna – för den delen även män – som verkligen vill få utökat ansvar.

”Många företag rymmer en massa kvinnor i olika nätverk och annat, men sanningen är att många kvinnor inte ens vill göra en karriär. Så de bästa bolagen har redan insett att det är bättre att satsa resurser på den sortens aktiviteter för kvinnor som verkligen är intresserade av det. Detsamma gäller för män.”

Forskaren tycker också att man bör ta den Internationella Kvinnodagens prat om att män är dåliga med en nypa salt eftersom alltfler nordiska bolag skulle göra vad som helst för att rekrytera duktiga kvinnor till sina bolag.

”Jag ser att det har skett ett skifte där fokus numera ligger mer på olika initiativ och vad som kan göras inom bolaget."
Hon vill också passa på att lägga in en brasklapp inför den Internationella Kvinnodagen på torsdag.

”Det är viktigt att vi är noga med att inte blanda ihop Me Too-rörelsen med den här sortens frågor.”