Fotograf: BagoGames/Flickr

Proffsens varning: Sälj aktierna innan alla andra gör det

Investmentbjässen Goldman Sachs varnar för svenska bankaktier.

Nedgången på svensk och norsk bostadsmarknad kan tänkas fortsätta och i sin tur stänga det positiva lönsamhetsgap som de nordiska bankerna har haft i förhållande till banker i euroområdet.

Det skriver Goldman Sachs i den sektoranalys där SHB, SEB och norska DNB sänks till sälj (samtliga från neutral) samtidigt som rekommendationen köp upprepas för Swedbank trots sänkt riktkurs. Även Nordea får sänkt riktkurs medan rekommendationen neutral upprepas. Danske höjs till köp från neutral kombinerat med en uppjusterad riktkurs.

Riktkurser:

* SHB 108 kronor (142) mot aktiekurs om 114:20 kronor.

* SEB 91 kronor (121), aktiekurs 97:45 kronor.

* Swedbank 235 kronor (261), aktiekurs 206:60 kronor.

* Nordea 100 kronor (114), handlas kring 93:40 kronor.

* DNB 143 norska kronor (153), aktiekurs 154:20.

* Danske 292 danska kronor (290), kurs 247:20.

Investmentbanken påpekar i sektoranalysen att Handelsbanken har en högre exponering än sektorkollegorna mot 'property management' inom sin fastighetskreditportfölj. Denna typ av utlåning som "historiskt har visat en klart större sårbarhet för försämrad kreditkvalité", skriver Goldman Sachs som drar ned sina vinstestimat för innevarande och kommande år med i genomsnitt 16 procent. Detta på lägre intäktsförväntningar, både från provisioner och trading, liksom att investmentbanken nu antar lägre lånevolymtillväxt.

Rörande SEB, som liksom SHB dras ned till sälj från behåll, framhåller Goldman Sachs att deras vinstestimat ligger omkring 10 procent under SME Direkts konsensus. Aktiemarknaden anses rörande de svenska bankernas fastighetsexponeringar ha haft en för "statisk" syn och inte tagit lånetillväxttrender i mer närtid i beaktande. SEB och Swedbank har båda en exponering mot fastighetsutvecklare på motsvarande omkring två gånger av bankernas kärnkapital. Men SEB:s lån "har genererats mer nyligen vilket potentiellt leder till en högre risk vid en bostadspriskorrigering", skriver Goldman Sachs i analysen.

Swedbank kan vid en första anblick ses som "den mest sårbara" banken i spåren av fallande svenska bostadspriser då det är den bank som är mest exponerad mot svenska fastigheter.

"Hur bankernas låneböcker ser ut leder dock till en annan slutsats. Swedbanks exponering mot fastighetsutvecklare är ungefär densamma som SEB:s, men har minskat sedan 2016", skriver Goldman Sachs.

För Swedbank är avtagande volymtillväxt ett visst orosmoment, medger Goldman Sachs men påpekar samtidigt att konsensus räknar med att Swedbanks lånetillväxt mattas av.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST