Whiskeyrally på börsen – Mackmyra rusar 20 procent

Starkt avslut på året för Mackmyra.

Whiskybolaget Mackmyra, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 1,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-4,5).

Resultatet per aktie uppgick till 0:15 kronor (-0:39).

Rörelseresultatet blev 4,3 miljoner kronor (-1,3).

Nettoomsättningen uppgick till 27,3 miljoner kronor (26,2), motsvarande en tillväxt om 4 procent.

"Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget", skriver bolaget i sin rapport.

"Den starka avslutningen på året innebär att Mackmyra under 2017 förbättrat ebitda med hela 15 MSEK och därmed fullbordat en turn around till positivt ebitda liksom positivt rörelseresultat för helåret", heter det vidare.

Nettoresultatet för helåret 2017 uppgick till -11 miljoner kronor (-26).


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST