Fotograf: Fredrik Sandberg/TT, Wikimedia

Så ska Bergslagen bli nya Kongo – regeringen kartlägger värdefulla metaller i jakten på ”vår tids olja”

Sverige har unika tillgångar i berggrunden. Den slutsatsen drar närings- och innovationsminister Mikael Damberg efter att myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, har analyserat tillgången på metaller som kan användas för att exempelvis tillverka mobiltelefoner och batterier för elbilar. Regeringen öronmärker även 10 miljoner kronor för att djupstudera Bergslagen.

”Ett av de mest intressanta områden i Sverige och världen är faktiskt Bergslagen.”

Det säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg till TT.

Då det gäller kobolt som exempelvis används i litium-jon-batterier eller elbilar står Kongo för 65 procent av produktionen, medan Kina utvinner 95 procent av världens sällsynta jordartsmetaller, enligt Svenska Dagbladet, SvD.

Sverige har visserligen tidigare utvunnit litium, men avbrutit utvinningen.

Det är fortfarande oklart när Sverige kan komma igång med en större industriell produktion som exempelvis skulle kunna konkurrera med Kongo om att förse världen med metaller som litium, sällsynta jordartsmetaller och inte minst kobolt.

Den sistnämnda metallen har kallats för ”vår tids olja” då den bland annat används för att tillverka alltifrån smarta telefoner till datorer.

Något som kan tala till Sveriges fördel är att Kongo har fått utstå hård kritik för hur metaller som just kobolt utvinns.

I en större Aftonbladet-granskning kallas det för ”blodsbatterier”. Tidningen har bland annat beskrivit hur barn släpade tunga säckar för några få kronor i ersättning, medan något äldre personer tog sig ner i gruvhål där minsta felsteg kan innebära ett fall till döden.

Bakgrunden till att Sverige har inlett jakten på att konkurrera med länder som Kongo om att förse världen med värdefulla metaller som litium, sällsynta jordartsmetaller och inte minst kobolt är att myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, fick uppdrag av regeringen år 2016 att analysera tillgången på ”innovationskritiska metaller i gruvavfall och berggrund”.

Uppdraget har också bestått i att utveckla en metod för att kartlägga metaller och mineraler på ett mer storskaligt plan, men också att kartlägga och inventera tillgångar i gruvornas avfall.

Så sent som igår överlämnade SGU sin delrapport till närings- och innovationsminister Mikael Damberg vid Långban gruvby – Långban är ett tidigare gruvsamhälle i Filipstads kommun i Värmland.

I rapporten framgår bland annat att SGU menar att det finns en ”stor potential för prospektering i Sverige av många innovationskritiska råvaror, inklusive grafit, litium, sällsynta jordartsmetaller (REE), volfram med mera”.

I samband med överlämningen av rapporten gjorde Mikael Damberg klart att regeringen öronmärker 10 miljoner kronor för att identifiera och inventera tillgången av den sortens "innovationskritiska metaller och mineraler" i just Bergslagen.

Uppdraget ska redovisas till regeringen våren 2020.

Utöver det driver SGU redan ett 15-miljonersprojekt för en fördjupad kartläggning av olika nyckelområden under 2017-2018 – kartläggningen är finansierad via myndighetens ordinarie anslag.

Såväl SGU:s uppdrag från 2016 som 15-miljonersprojektet har direkt koppling till regeringens så kallade strategi för en nyindustrialisering – kallad ”Smart Industri.”

SvD konstaterar att kunskapen i Sverige är att betrakta som god då det gäller tillgången av traditionella metaller som exempelvis koppar, zink och guld, medan det finns en hel del att önska när det gäller både kunskapen om tillgången på och det geografiska läget för "innovationskritiska metaller".

Utöver Bergslagen har regeringen också siktet inställt på områden som Norrbotten och Skellefteåfältet.

SvD konstaterar dock att gruvdrift ofta är förenad med protester från lokala aktörer då sådan verksamhet kan krocka med näringslivsintressen med kopplingar till natur, rennäring och friluftsliv.

Det som skiljer exempelvis just ”vår tids olja” kobolt åt är att utvinningen av naturliga skäl inte kan ske på någon annan plats än där mineralerna finns.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST