Nordens 10 hetaste aktier att köpa just nu

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, en norsk, två danska och tre finska aktier.

1.  AcadeMedia AB(ACAD.ST) 
AcadeMedia AB ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 55.04 och motståndet på 65.49. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 57.75. Ger signal om vidare uppgång till 65.64 eller mer. Aktien testar stödet vid ca 59.00 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Sampo Oyj A(SAMPO.HEX)
Sampo Oyj A ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien testar stödet vid ca 46.00 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  SalMar Asa(SALM.OL)
SalMar Asa har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Har tagit ut målkursen vid 218 efter brott på en dubbeltopp-formation. Kursen har nu stigit något, men formationen indikerar vidare nedgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 226 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  SSAB B(SSABB.ST)
SSAB B ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Har tagit ut målkursen vid 38.44 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid ca 35.00 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Resurs Holding AB(RESURS.ST) 
Resurs Holding AB har brutit den stigande trenden, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 58.70 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket försvagar trendbrottet. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Hansa Medical AB(HMED.ST) 
Hansa Medical AB har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Gav köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 223. Ger signal om vidare uppgång till 294 eller mer. Aktien testar stödet vid ca 240 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 240 kronor utlöser en säljsignal. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det försvagar trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Bang & Olufsen AS(BO.CO) 
Bang & Olufsen AS visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Aktien har stöd vid ca 137 kroner och motstånd vid ca 188 kroner. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) 
Wärtsilä Oyj Abp har brutit den stigande trenden och reagerat kraftigt ned. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om den framtida trendriktningen. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 55.56. Ger signal om vidare uppgång till 57.63 eller mer. Aktien testar stödet vid ca 55.70 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Orsted A/S(ORSTED.CO)
Orsted A/S har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Har dock brutit en stödnivå på kort sikt och gett säljsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har stöd vid ca 331 kroner och motstånd vid ca 370 kroner. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Outotec Oyj(OTE1V.HEX) 
Outotec Oyj har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Aktien närmar sig stödet vid ca 7.00 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.