Fotograf: Christine Olsson / TT

Se upp - bitcoin kan skapa kaos i din deklaration

Utmaningar väntar för bitcoin-innehavare.

Alla som har gett sig på trenden att handla kryptovalutor får se upp lite extra när det är dags att deklarera.

Lars Törner Larsson, biträdande jurist på Wistrand Advokatbyrå menar att det är många som missar att även byten från en kryptovaluta till en annan är en skattepliktig avyttring.

”Sedan är underlaget ofta bristande, transaktionsstatistiken kan vara undermålig och i viss mån har detta varit oreglerat", säger Lars Törner Larsson till Dagens Industri.

Bictoin räknas som en kapitaltillgång. Den följer därför också samma regler som gäller för andra kapitaltillgångar.

Har man till exempel köpt bitcoin för en summa och sedan sålt för en annan, är man skyldig att deklarera vinsten.

Har man gjort investeringar vid ett flertal tillfällen kommer anskaffningsvärdet beräknas med genomsnittsmetoden, vilket innebär att det genomsnittliga anskaffningsvärdet dras av vid vinstberäkningen.

"Man bör spara sitt underlag för det här. Men vi har stött på personer som har genomfört många avyttringar som de då måste redovisa för, vilket blir ganska mycket jobb i sig", säger Victor Palm som är advokat och skattespecialist på Wistrand Advokatbyrå till Dagens Industri.

Även på Skatteverket är man med på noterna vad det gäller utmaningarna.

"För den som har många transaktioner blir det mycket räknande. Vi jobbar på att kunna ge stöd och vi förstår att många tycker att det är krångligt och omfattande", säger Henrik Kisterud, som är rikssamordnare för oredovisade inkomster på Skatteverket.

På Skatteverkets hemsida finns uppdaterad information om hur du ska gå till väga med din deklaration. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST