Postnords prischock på paket från Kina kan dröja

Det är ännu oklart för både Postnord och Tullverket hur det hela ska gå till.

Efter att Tullverket och Postnord inte funnit klarhet i vem det är som har ansvar att ta in moms från försändelser från Kina till Sverige beslutades det att en avgift skulle införas.

Avgiften ska komma att bestå av en administrationsavgift på 125 kronor per paket som de tar in moms på, oavsett pris på varan. Momsen ligger vanligtvis på 25 procent av varans värde.

Det är bara tre veckor kvar innan det är dags att vinka adjö till avgiftsfria klipp från Kina. Men nu kan det dröja innan Postnord och Tullverket drar igång, rapporterar Breakit.

"Det finns fortfarande en del juridiska oklarheter och en lång rad frågor som vi måste hantera innan första mars", säger Postnords informationschef Thomas Backteman till Breakit.

Ett kvarstående problem är att båda parter fortfarande inte är överens om ansvaret:

"Som vi tolkar lagstiftningen så måste man vara utsedd deklarant i formell mening för att få ta in moms och vi uppfattar inte att vi är utsedda deklaranter. Men det är möjligtvis så att Tullverket tolkar det på ett annat sätt".

Så mycket som 150 000 paket landar dagligen på Arlanda, enligt Breakit. Däribland kommer många från populära sajter som Wish, där man slipper en mellanhand och får varan direkt från fabriken – något som drar ner priset ordentligt.

På frågan om Postnord och Tullverket kommer hinna reda ut oklarheterna inom tre veckor råder viss tveksamhet:

"Det är extremt kort tid att sätta en så stor och komplicerad process och en sak som är säker är att vi inte kommer att ha hunnit ta fram de tekniska lösningar som krävs."

En eventuell fördröjning kanske köper alla nätshoppingsfantaster lite extra tid.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST