ANNONS

Så väljer du rätt IT-konsult

Digitalisering är ordet på allas läppar och efterfrågan på it-konsulter är större än någonsin. Men för att lyckas med digitaliseringsprojekt räcker det inte med att hitta konsulter med rätt kompetens. 

Enligt Daniel Nussdorf, vd för konsultbolaget Iceberry, har det blivit allt viktigare att också bygga ett partnerskap mellan konsultbolag och kunder. Att partnerskapsmodellen börjat ersätta det traditionella kund/leverantör-förhållandet tror Daniel Nussdorf har att göra med nya kundbehov. För att behålla sin konkurrenskraft räcker det inte längre att bara digitalisera delar av organisationen, istället måste företagen göra hela sin verksamhet mer digital och datadriven. 

Långsiktiga partnerskap

Ett tydligt exempel på detta är tillverkningsindustrin, som är en av de industrier som lägger allra mest resurser på IT-konsulter just nu. Inom industrin håller Internet of Things på att förändra företagens arbetssätt från grunden. Därför behöver industriföretagen nu långsiktiga partnerskap med IT-konsulter som också förstår deras affärsmässiga behov. 

Iceberry

Iceberry erbjuder kvalificerade tjänster inom mjukvaruutveckling, projektledning och interimslösningar. Tillsammans med sin partner i Polen har de även kapacitet att ta sig an större outsourcinguppdrag med global leverans och samtidigt lokal närvaro till kunderna. Iceberrys polska partner är en erfaren outsourcing-leverantör och mjukvaruutvecklare som främst arbetar med företag i norra Europa och Skandinavien. 

Läs mer om Iceberry

”Det är ett generationsskifte, inte bara av människor utan också teknikmässigt, om man inte är med i det skiftet så tror jag att man får stora problem. Det är ungefär som det som hände med den analoga kameran, vissa kameraföretag var för sena med att göra sin förändring mot det digitala”, säger Daniel Nussdorf. 

För att hjälpa företag genom den här typen av förändring tror Daniel Nussdorf därför på att knyta täta samarbeten med kunderna. Ett personligt bemötande och nära relationer bygger inte bara förtroende utan gör det också lättare att uppnå resultat. Det man ska vara noga med som kund är att välja en leverantör som är där för en när problem uppstår.

För att uppnå detta vill Iceberry inte bara erbjuda konsulter som matchar kundernas kompetensbehov, utan som brinner för uppdraget och är entusiastiska. Genom att ge sina konsulter ett större inflytande över vilka uppdrag de tar sig an, menar Daniel Nussdorf att både kunder och konsulter blir nöjdare med resultatet.

Smidigare outsourcing

Att arbeta med nära och personliga relationer är bara en del av vad som krävs för att möta kundernas behov. För stora IT-projekt krävs även mycket arbetskraft och för att hålla nere kostnaderna väljer många kunder därför outsourcing-lösningar i exempelvis Indien och Kina. Enligt Daniel Nussdorf löper dessa outsourcing-alternativ dock risken att bli dyrare än tänkt om inte kommunikationen fungerar ordentligt.

På Iceberry är man väl bekanta med den här problematiken och har därför gjort outsourcing till en del av sitt erbjudande. Tillsammans med ett partnerföretag i Polen erbjuder Iceberry därmed helhetslösningar för outsourcing, där de tar ansvar för hela processen fram till leverans och ger sina kunder enklare kommunikationsvägar än traditionella outsourcinglösningar. 

Vill du veta mer om hur Iceberry arbetar? Klicka här


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.