Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, tre norska, inga danska och tre finska aktier.

Nordens 10 hetaste aktier just nu är:

1.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX)
Wärtsilä Oyj Abp har brutit den stigande trenden, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Har brutit genom taket vid 55.56 euro i en rektangelformation. Etablerat genombrott signalerar fortsatt uppgång till 57.63 euro eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 55.70 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 91.00 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta anses försvaga aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  BW LPG(BWLPG.OL)
BW LPG ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 37.28 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien testar stödet vid ca 36.30 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 36.30 kroner utlöser en säljsignal. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Lifco AB.(LIFCOB.ST)
Lifco AB. ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 279. Målkursen vid 307 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 310 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Millicom International Cellular(MICSDB.ST)
Millicom International Cellular ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har tagit ut målkursen vid 583 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 573 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Nokia(NOKIA.ST) 
Nokia har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 40.34 kronor signalerar om en uppgång till 42.62 kronor eller högre. Aktien har stöd vid ca 39.30 kronor och motstånd vid ca 45.70 kronor. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Hansa Medical AB(HMED.ST) 
Hansa Medical AB ligger i en stigande trend och vidare uppgång inom den indikeras. Kursen har nu dessutom fallit tillbaka mot golvet i trendkanalen, vilket bör ge en reaktion upp. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 223. Ger signal om vidare uppgång till 294 eller mer. Aktien ligger mellan stödet vid ca 238 kronor och motståndet vid ca 284 kronor och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. Volymtoppar motsvaras väl av kurstoppar och volymbottnar motsvaras väl av kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) 
Stora Enso Oyj R ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har tagit ut målkursen vid 14.37 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid ca 13.70 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX)
Kesko Oyj B har brutit den stigande trenden uppåt, vilket öppnar för en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 45.63. Ger signal om vidare uppgång till 50.28 eller mer. Aktien har stöd vid ca 46.20 euro. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta anses försvaga aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  Yara International(YAR.OL)
Yara International visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Har tagit ut målkursen vid 382 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid ca 356 kroner och motstånd vid ca 394 kroner. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om ett kommande trendbrott ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Listan baseras på Investtechs automatiska tekniska analyser på medellång sikt. Analyserna görs av algoritmer som identifierar aktiens trend, stöd och motstånd, formationer samt volymutveckling. Urvalet omfattar aktier med en omsättning på över 1 miljon euro i snitt per dag under den senaste månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST