ANNONS

Svenska medtech-bolaget vill revolutionera vården: ”Färre ska dö av cancer”

Antalet cancerfall väntas öka med 70 procent fram till år 2030, enligt WHO. Tidig diagnostik och behandling blir därmed viktigare än någonsin. Med en  teknik som detekterar cancer innan symtom uppstår har Icellate potential att  revolutionera vården.

Cancer är en av vår tids största folksjukdomar och antalet fall ökar kraftigt, något som ställer enorma krav på sjukvården. Några av de stora utmaningarna i dag är att upptäcka cancern i ett tidigt stadium, individanpassa behandlingen och att snabbt kunna följa upp effekten. Det berättar Pelle Redare, vd på det medicintekniska bolaget Icellate.

”Kunskapen om hur cancer sprids har funnits länge. Däremot har vi inte kunnat upptäcka förloppet i ett tidigt skede”, säger han.

Det som händer i kroppen när cancer sprids är att det först bildas en primärtumör, som oftast är ofarlig i sig. Det som sedan sker är att den skickar ut cirkulerande tumörceller genom lymfsystemet och blodbanan, där risken är att de mest elakartade cellerna överlever och börjar bilda metastaser.

Icellate

Icellate är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar produkter inom cancerdiagnostik och individuell cancerbehandling. Tekniken bygger på forskning från Karolinska Institutet i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.


Läs mer här

”Problemet med diagnostiken i dag är att det är svårt att direkt påvisa de elakartade cellerna”, förklarar Pelle Redare.

Det är den här utmaningen som forskarna på Icellate har lyckats lösa. Deras teknik fungerar genom att den kan detektera och isolera så kallade cirkulerande tumörceller (CTC) från vanliga blodprover.

Genetisk sekvensering

Den verkliga förändringen för sjukvården sker sedan med tillägg av så kallad genetisk sekvensering, vilket betyder att de kan verifiera cancerns genetiska grundorsaker och därigenom rikta behandlingen med information från enbart ett fåtal celler.

”Man kan även använda tekniken vid uppföljning. I normalfallet förändras cancern hela tiden, därför går patienter på regelbundna kontroller. Men det tar tid innan man ser förändringar med magnetkamera eller röntgen. I blodbanan däremot syns förändringarna nästan direkt.”

Fokus för Icellate Medical de senaste åren har legat på att ta fram en CE-märkt medicinsk produkt och att göra tekniken mer kommersiellt tillgänglig. De har även inlett samarbeten med sjukvården, bland annat Regionalt Cancercentrum.

Unik teknik

Även om Sverige är den primära marknaden ser Pelle Redare en internationell etablering på sikt.   

”Vår teknik är unik då den fångar cellerna på deras biomekaniska egenskaper, så som storlek, form och deformerbarhet. Liknande metoder är beroende av molekylära markörer som sitter på cancercellerna, problemet med detta är att markörerna är känsliga och ofta försvinner när cancern är som mest aggressiv.”

Pelle Redare är övertygad om att tekniken har potential att revolutionera cancervården.

”I framtiden kommer vi kunna säga att cancer är en kronisk sjukdom som man inte dör av om man bara kommer under diagnostik och behandling.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.