Elina Berglund har grundat Natural Cycles tillsammans med sin man Raoul Scherwitzl. Fotograf: Natural Cycles

Larmet om oönskade graviditeter har nått 1,5 miljarder människor – nu talar grundaren  ut om Natural Cycles framtid

Natural Cycles grundare Elina Berglund är förvånad över att Södersjukhusets anmälan mot hennes app blev en världsnyhet. Men hon är inte orolig att den kommer att förbjudas som preventivmedel. "Användningen av Natural Cycles kommer att leda till färre oönskade graviditeter, inte fler”, säger hon till VA.

Att driva innovation på preventivmedelsområdet är utmanande och frågan hur kvinnor bäst kan skydda sig mot oönskade graviditeter brännhet. Det visar inte minst spridningen av nyheten häromveckan om att 37 av totalt 668 kvinnor som sökt abort på Södersjukhuset från september i fjol fram till årsskiftet hade använt p-appen Natural Cycles.

”Genom tjänsten Meltwater har vi sett att den nyheten nått 1,5 miljarder människor till dags dato. Jag är förvånad över att det blev så mycket press kring att det faktiskt förekommer oönskade gravideter”, säger Elina Berglund som tillsammans med sin man Raoul Scherwitzl grundat Natural Cycles. 

”I vår kliniska studie förekom betydligt fler oönskade graviditeter och inget preventivmedel är tyvärr 100 procent effektivt. Vad som är positivt är att våra användare inte verkar skrämmas av den här typen av artiklar och vi har fått många nya användare. Snarare är många irriterade över att deras förmåga att använda vår app underskattas och de bemöter ofta artiklar med fakta i kommentarsfälten”, fortsätter hon.

Totalt har Natural Cycles fått ta del av 51 rapporter om oönskade graviditeter under fjolåret, både från Göteborg och Stockholm, men enligt Elina Berglund var några dubbelräknade och i några fall har de inte lett till aborter. Men för henne och Natural Cycles var antalet ingen överraskning. 

”Vi följer upp våra användare månadsvis och övervakar noggrant att antalet oönskade graviditeter inte överstiger det som är i linje med våra vetenskapliga studier och vår certifiering. För de användare som blir gravida undersöker vi vad som hänt och ber dem kontakta oss vilket många gör. Andra preventivmedel följs inte upp på samma sätt vilket är orsaken till att det finns en procedur där abortklinikerna anmäler avvikelser till Läkemedelsverket, en rapport per fall, eller håller extra koll på nya produkter.”

Innehållet i rapporterna från Läkemedelsverket är knapphändigt men i 17 av fallen fanns en ålder angiven.

”Det som spreds i media var att det handlade om unga kvinnor, men när vi går igenom fallen är det kvinnor mellan 22 och 38 år eller i snitt 29 år. Det stämmer ganska bra överens med snittåldern i vår användarbas som ligger på 30 år. Vi har även en 18-årsgräns för att använda produkten.”

Elina Berglund och hennes kollegor har också genomfört en intern utredning för att se huruvida antalet rapporterade fall överensstämmer med antalet registrerade användare i Sverige, som i dagsläget uppgår till 133 000, i kombination med p-appens effektivitet vid typisk användning, det vill säga 93 procent.

”Det stämmer bra med det vi förväntat oss. Det är inte roligt alls att det uppstår oönskade graviditeter men det finns ju inget preventivmedel idag som är 100 procent säkert. Om man då vill driva branschen framåt med innovationer är detta tyvärr inget man kan undvika.”

Av de totalt 668 kvinnor som sökt abort på Södersjukhuset från september i fjol fram till årsskiftet hade 37 använt p-appen Natural Cycles, det motsvarar cirka 5 procent. Hon efterlyser information om vilka metoder som ligger bakom de andra 95 procenten. 

Enligt Socialstyrelsen utförs ungefär 38 000 aborter per år i Sverige. Utifrån en studie utförd av bland andra gynekologen Helena Kopp Kallner som publicerades 2015 fanns ett stort icke mött behov av preventivmedel i Sverige, främst i åldrarna 21 till 30 år. 

“Det är dessa vi försöker hjälpa. Vi förväntar oss inte att antalet oönskade graviditeter kommer att öka i Sverige, tvärtom då Natural Cycles användare oftast kommer från mindre effektiva preventivmedel.”

Just nu arbetar Natural Cycles tillsammans med Läkemedelsverket för att gå ifrån dagens tidsödande rapportering av varje enskilt fall till en slags trendrapportering. Återkopplingen vad gäller anmälningarna förväntar hon sig inte förrän tidigast om några veckor, men hon är inte orolig för att användningen av appen som preventivmedel kommer att förbjudas. 

”Jag ser det inte som någon hög risk. Antalet har inte avvikit från det vi har fått godkänt för och vi har inte heller marknadsfört appen på ett sätt som avviker. Vi litar på att de gör ett proffsigt jobb på Läkemedelsverket så därför tror jag inte att det kommer att leda till någon sådan åtgärd.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST