Storbanken håller igen på fastighetslån: ”Vi är på en topp”

Swedbank bromsar lånen.

Swedbank tar det lugnare med att finansiera nya fastighetsprojekt på grund av en överhettad marknad, enligt Dagens Industri som pratat med Elisabeth Beskow, chef för bankens affärsområde Stora företag & institutioner.

"Jag tror att vi alla känner att vi är på en topp i marknaden, och vi har varit extremt försiktiga med det vi har finansierat. Vi kommer alltid att finnas med våra befintliga kunder, men nya fastighetsprojekt är vi just nu väldigt försiktiga med, och det har vi varit det senaste året.", säger Elisabeth Beskow:

Återhållsamheten gäller både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter och Elisabeth Beskow menar att det finns ett värde i att vara lite försiktiga:

"Vi är en fastighetsbank och vi kommer fortsätta vilja vara det. Men just nu har vi en mer försiktig baissad syn, därför att vi tycker att det är väldigt dyrt. Men det innebär inte att vi inte växer. Är det kunder som vi känner och som vi tycker är bra som har bra projekt så kommer vi att finnas där."

Även om banken kan tänka sig att bidra med lån är kraven för andelen lägenheter som, i förväg, måste vara sålda eller uthyrda nu hårdare.

"I den här tiden på cykeln vill vi inte ha för höga belåningsgrader, och om det är en bostadsutvecklare så vill du se till att väldigt mycket är sålt och tecknat", säger Elisabeth Beskow.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST