Färska siffror: Så mycket rusade(!) bopriserna under 2017

Trots det svajiga slutet på året noteras kraftiga prisuppgångar på flera håll, visar siffror från Booli.

Priserna på bostadsrätter steg i alla län utom två under 2017, enligt statistik från Booli. Villapriserna steg i alla län utom ett.

"Tvärtemot alla rubriker om att 'bostadsrättspriserna rasar på bred front' visar vår statistik att priserna på lägenheter gått upp på årsbasis i alla län utom två", säger Matilda Adelborg, pressansvarig på Booli, i en kommentar.

De två län där avslutspriserna på bostadsrätter sjönk var Örebro, -3 procent, och Västerbotten, -2 procent.

Mest steg priserna i Blekinge län, +26 procent, och i Gotlands län, +21 procent. Booli noterar att den största procentuella utvecklingen återfinns i små län utanför storstadsregionerna.

Villapriserna steg i alla län utom i Uppsala, där de var oförändrade. I Kalmar och Blekinge län steg villapriserna mest, +18 procent.

I Stockholms län ökade priset på bostadsrätter med 6 procent under 2017 medan villapriserna steg 1 procent.

Booli konstaterar också att det i nästan alla län har det även gått snabbare att sälja sin villa under 2017 jämfört med både 2015 och 2016, mätt som antal dagar bostadsannonser legat ute.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA