Fotograf: Pixabay

Här är länderna där bostadspriserna fortsätter uppåt

Vissa marknader har ännu inte märkt av den globala avmattningen.

I flera länder fortsätter bostadspriserna att klättra uppåt, trots att farten globalt sett mattats av. Det skriver Dagens Industri som refererar till ny statistik från Global Property Guide.

De fem starkaste bostadsmarknaderna i undersökningen var Island, Hongkong, Macau, Kanada och Rumänien.

Island ligger i topp och klättrade 18.8 procent under det tredje kvartalet 2017, jämfört med motsvarande period 2016. I Hongkong och Macau steg priserna med 13.1 respektive 10.5 procent.

Först på åttonde plats finns Sverige, med en prisuppgång på 5.9 procent.

De marknader som sett de största boprisfallen är Egypten, Ukraina, Ryssland, Mongoliet och Quatar. I Egypten var fallet så stort som 8.7 procent. 


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA