Här är Nordens 10 hetaste aktier att köpa just nu

Tre svenska bolag tronar högst upp på veckans heta lista.

 
1.  Hansa Medical AB
Hansa Medical AB ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 223. Ger signal om vidare uppgång till 294 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 238 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 238 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI är överköpt. Detta visar att momentumet i aktien är starkt och att kursen mycket väl kan stiga vidare på kort sikt. Vi bör se en nedgång i RSI-kurvan innan detta används som en säljsignal. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Lifco AB
Lifco AB. ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Har också brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 288 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  SSAB A
SSAB A visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal. Fortsatt positiv utveckling indikeras, och det finns stöd ner mot golvet på kanalen. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 43.18. Ger signal om vidare uppgång till 49.70 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 42.60 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 42.60 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Nordic Semiconductor
Nordic Semiconductor har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 38.69 och motståndet på 42.18. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 41.40. Ger signal om vidare uppgång till 44.64 eller mer. Aktien testar stödet vid ca 41.50 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 41.50 kroner utlöser en säljsignal. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Bang & Olufsen AS
Bang & Olufsen AS ligger i en stigande trend och vidare uppgång innanför den indikeras. Vid reaktioner tillbaka finns ett stöd mot golvet i trendkanalen. Har dock en möjlig huvudskuldra-formation under utveckling. Etablerat genombrott under stödet vid 134, helst på ökande volym, signalerar om fortsatt nedgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 135 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 135 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Technopolis
Technopolis har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 4.00 euro och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  MTG B
MTG B ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 322. Ger signal om vidare uppgång till 363 eller mer. Aktien har stöd vid ca 300 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  Aker
Aker ligger i en stigande trend och fortsatt uppgång innanför den indikeras. Har brutit genom taket vid 377 kroner i en rektangelformation. Etablerat genombrott signalerar fortsatt uppgång till 396 kroner eller mer. Aktien har stöd vid ca 332 kroner. Positiv volymbalans, dvs. hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  Chr. Hansen Holding
Chr. Hansen Holding har fallit tillbaka mot golvet i en stigande trendkanal. Vidare uppgång indikeras och dagens kursnivå kan vara en god ingångskurs. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 545. Målkursen vid 562 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid ca 552 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar motsvaras av kursbottnar och volymbottnar motsvaras av kurstoppar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigande trend och fortsatt positiv utveckling innanför den indikeras. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 52.52. Ger signal om vidare uppgång till 60.31 eller mer. Aktien har stöd vid ca 51.00 kroner. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant