Fotograf: Linkedin, Rick Bowmer/AP

Blockchain-experten: Bitcoin cash löser inte problemet

Avknoppningen bitcoin cash seglar upp som bitcoins främste utmanare. Magnus Kempe, en av Sveriges ledande blockchain-experter, ser dock stora problem med båda kryptovalutorna.

En kopp kaffe där enbart transaktionen går lös på 200 kronor och det tar flera timmar att få den registrerad. Det är den bistra sanningen för bitcoin idag. Och bitcoin cash som bröts ut från bitcoin den 1 augusti löser inte problemet. Det hävdar Magnus Kempe, en av Sveriges ledande blockchain-experter.

Ju populärare bitcoin blir desto mer kommer folk att vara beredda att betala för att utföra transaktioner.

”Det ger ett moment 22 för bitcoin i form av extremt dyra transaktioner”, säger Magnus Kempe.

Han har bland annat projektlett två av de internationellt sett mest uppmärksammade blockchain-projekten utanför finansbranschen i Sverige samt författat flera rapporter om fenomenet.

Bakgrunden till det han kallar för bitcoins moment 22 går tillbaka till när pseudonymen Satoshi Nakamoto publicerade sitt revolutionerade white paper om bitcoin 2008.

För att förhindra spam i nätverket och kunna skapa ett globalt system, byggde han/hon in en spärr som gör att varje block max kan bestå av 1 megabyte data.

Det är alltså genom den spärren ”bitcoins moment 22” uppstår.

”Kapacitetstaket innebär att lagen om utbud och efterfrågan styr transaktionskostnaden och redan idag kostar en enda transaktion cirka 200 kronor och det kan ta flera timmar att genomföra den.”

Det gör att Magnus Kempe har oerhört svårt att se ett scenario där det går att finna en optimal balans mellan att vara en oerhört populär blockchain-valuta samtidigt som transaktionskostnaden hamnar en rimlig nivå.

Magnus Kempe berättar att det visserligen pågår försök att skapa snabbare och billigare transaktionslösningar utanför bitcoin som kopplas på själva valutan, men det är osannolikt att det går att göra transaktioner på dessa nätverk lika säkra som bitcoin-transaktioner.

”Jag säger inte att det är kört för bitcoin att bli ett transaktionsnätverk med tanke på att många smarta personer gör försök på området.”

Han menar att lyckas man bara lösa problemet skulle bitcoin kunna bli ofantligt mycket större än vad det redan är. Då skulle man plötsligt ha en valuta som också klarar att hantera små belopp på ett snabbt och säkert sätt.

Det är inte så att inbitna bitcoin-anhängare är omedvetna om 1 megabyte-spärren precis, utan den var en starkt bidragande orsak till att bitcoin delades upp i ytterligare en valuta per den 1 augusti – bitcoin cash.

Den valutan har visserligen en spärr på 8 Mb per block, men även bitcoin cash har sitt moment 22.

”Transaktionerna kan naturligtvis bli fler med block på 8 Mb, men det blir i praktiken ingen större skillnad. Blir det populärt blir det fortfarande för dyrt och med större block tar det för lång tid för miners ”gräva fram” valutan.”

Rent tekniskt gör det stora minnesutrymmet att filerna med alla transaktioner inte hinner ”åka runt” tillräckligt fort i nätverket och då bitcoin är globalt kommer många miners därmed få svårt att hinna gräva fram valutan, enligt Magnus Kempe.

Men hur kommer det sig att vi ser värdestegringar på bitcoin cash just nu ändå?

”Bitcoin cash är värt cirka en femtedel av bitcoin idag. Vilket som på sikt blir mest värt får vi se. I dagsläget är det fler som prioriterar stabilitet och säkerhet och att fler har möjlighet att vara miner på lika villkor, globalt, det vill säga bitcoin snarare än bitcoin cash.”

Magnus Kempe bedömer ändå att 99 procent av de blockchain-baserade tillämpningar han tittar på inte kan använda huvudsakligen publika blockkedjor som bitcoin och bitcoin cash.

Tillämpningar för exempelvis patientdata eller spårbarhet av mat kan inte bära dessa transaktionskostnader.

 ”Du har kvitton och spårbarhet, men om du ska betala 150 kronor varje gång en verifikation ska registreras säger det sig själv att det inte fungerar.”

Han tycker att bitcoin snarare bör liknas vid ett digitalt guld i meningen att man inte handlar med guld särskilt ofta och det kostar skjortan att frakta guldet på ett säkert sätt.

”Först gillade folk när man liknade bitcoin vid guld, men på senare tid har liknelsen gjort många besvikna då alltfler har börjat inse att bitcoin är på väg att bli något mycket tråkigare än vad man hade tänkt sig från början.”

Ser vi alltså en bubbla in the making?

”Ser du bitcoin som ett ”digitalt guld” behöver det inte handla om någon bubbla och bitcoin skulle kunna gå upp 10 gånger i värde på samma sätt som det kan gå ner 99 procent. Vill du sova gott om nätterna är det inte att rekommendera.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST