Fotograf: Anders Wiklund/TT

Ingves varning: Botten är inte nådd på bomarknaden

Riksbanken spår fortsatt nedgång innan bopriserna vänder upp.

Dagens räntebesked från Riksbanken bjöd inte på någon dramatik. Som väntat lämnades styrräntan kvar på historiskt låga -0,5 procent. Prognosen är att en höjning sker först i mitten av 2018, vilket är i linje med tidigare bedömning.

Riksbanken, med Stefan Ingves i spetsen, konstaterar att bostadsmarknaden bromsar in och dämpar BNP-tillväxten. Deras stalltips är att priserna fortsätter ned på kort sikt.

”Riksbankens prognos är att bostadspriserna sjunker ytterligare något den närmaste tiden”, skriver Riksbanken i sin penningpolitiska rapport.

Tidigare har bedömningen från Riksbanken varit att bopriserna kommer att öka i långsammare takt framöver. Det var budskapet vid förra räntebeskedet i oktober.

På längre sikt är Ingves och hans kollegor dock positiva till bostadsmarknaden. De skriver bland annat att Sverige och omvärldens goda ekonomiska utveckling bidrar till att priserna stabiliseras – för att därefter öka i måttlig takt.

”Riksbankens bedömning är dock att en stark konjunktur i Sverige och omvärlden talar för fortsatt god efterfrågan på bostäder och nedgången i bostadspriserna väntas därför bli tillfällig och måttlig.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST