176. Johan Edlund

1,0 miljarder kronor

Ålder: 40
Bor: Stockholm
Bolag: Carlbergssjön


Är via sitt bolag Carlbergssjön största ägare i Heba, ett börsnoterat bostadsfastighetsbolag fokuserat till Stockholmsområdet.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.