156. Karl Otto Bonnier

1,2 miljarder kronor

Ålder: 74
Bor: Stockholm
Bolag: Bonnier

Bror till Eva och har liksom hon ägnat sig åt bokdelen i Bonniersfären, som förläggare på Albert Bonniers förlag.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST