ANNONS

Svenskt ”know how” tar cancerläkemedel från idé till verklighet

”Som kontraktsforskningsbolag säljer vi inga egna produkter. Istället erbjuder vi ’know how’ kring hur man testar läkemedelskandidaterna i olika djurmodeller”, berättar Urban Höglund, vd för Adlego.

Urban Höglund är doktor i medicinsk farmakologi och har arbetat med ”in vivo”- forskning inom farmakologi sedan 1980-talet. Här är erfarenhet avgörande för att hjälpa läkemedelsföretag att navigera genom de studier som krävs för att skapa ett läkemedel.

”Det är viktigt att veta vad det finns för modeller och vad som är möjligt att göra rent praktiskt, inte minst etiskt. En del företag sprungna ur akademin, är ovana vid läkemedelsutveckling. Här har vi möjlighet att använda vår samlade erfarenhet för att ledsaga dem.”

Stort fokus på cancerläkemedel

Adlego utför 60-70 studier per år, på alla typer av läkemedel. Under de senaste åren har allt större fokus riktats mot cancerläkemedel. Enligt Urban Höglund har man sett bra resultat av en del, nya substanser, framför allt inom områdena genterapi och immunterapi.

”Där kan vi emellanåt se fantastiska effekter. Immunförsvaret är ett oerhört kraftfullt system. Kan man bara hitta ett sätt att kontrollera det, och specifikt attackera tumörer, skulle gåtan vara löst. Men det är långt dit och ganska svårt att hitta läkemedelskandidater som överträffar de befintliga på marknaden.”

Urban Höglund ser att Adlego spelar en viktig roll i att göra processen så effektiv som möjligt. Det är vanligt att de som upptäckt substansen tror så mycket på sin idé att de vill skynda lite för snabbt, förbi studier kring formulering och farmakokinetik.

”Många vill gärna gå direkt till en tumörmodell för att se effekt av sitt läkemedel. Det brukar vara ett misstag – man vet inte vilken vävnadskoncentration man får efter en administrering, eller hur länge substansen finns i cirkulation. För att ge effekt kan dosering flera gånger per dag under hela tumörens utveckling vara nödvändigt.

Får allt de behöver

Men av praktiska och ekonomiska skäl så vill många ta genvägar. Adlego erbjuder både effektstudier och tox-studier. Det innebär att kunderna får allt de behöver för att föra sin kandidat vidare från en leverantör. När det gäller cancer särskiljer sig Adlego genom att även erbjuda kombinationsstudier, där effektiviteten av ett läkemedel testas tillsammans med strålningsbehandling. Det efterliknar den kliniska verkligheten och ger en tydlig bild av hur ett läkemedel faktiskt kommer att fungera.

”Framför allt handlar det om förståelse för de frågeställningar som olika läkemedelsbolag har och att hitta lösningar på hur man kan visa att deras läkemedelskandidat har effekt”, avslutar Urban Höglund.

Läs mer här!


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant