ANNONS
Alexander Bigge Lidgren, vd på Loudspring.

Affärsidén – vinst från att spara så mycket naturresurser som möjligt

Loudspring sparar naturresurser genom att hitta besparingsåtgärder i mångmiljardstorlek. Deras bolag minskar läckage av tryckluft i Kina, bygger solkraftverk i Kenya och säljer secondhandkläder i USA.

Den nordiska acceleratorn Loudspring gör affärer av att effektivisera och spara energi på stora marknader med stark tillväxt. Företaget har nu totalt 13 bolag som bland annat jobbar med att minska läckage i tryckluft, sälja secondhandkläder i USA och rena gasturbiner så att de kan producera mer el utan att förbruka mer gas. 

”Vår affärsidé är att tjäna pengar på naturresurser som annars skulle gått till spillo. Ju bättre bolagen går desto mer naturresurser sparas eftersom det tillhör affärsidén. De här fickorna av resurseffektivitet kan vara i storleksordningen hundra miljarder dollar per marknad”, säger bolagets vd Alexander Bigge Lidgren.

Motsatsen till Carsons klassiker

Loudspring

Loudspring, tidigare känt som Cleantech Invest, är en nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Bolaget är listat på First North Finland under ticker LOUD och på First North Sweden under ticker LOUDS.

Inspiration till namnet Loudspring kommer från boken ”Tyst vår” av Rachel Carson som varnade om miljögifter som tystade fågelsången, en bok som fått oerhört stor uppmärksamhet runtom i världen.

”Vi vill ha en så positiv miljöpåverkan som möjligt – en högljudd vår där naturen trivs och frodas”, säger Alexander Bigge Lidgren och fortsätter:

”Vi har nyligen gjort mätningar som visar att två av våra bolag realiserade vattenbesparingar motsvarande 3 800 olympiska simbassänger. Bolagen minskade dessutom koldioxidutsläppen med 158 000 ton, vilket motsvarar koldioxidutsläppen från 29 000 svenskar. Det skedde samtidigt som de ökade intäkterna med 150 procent. När man sparar el i Kina har det en enorm effekt på koldioxidutsläppen eftersom kolkraften är så dominerande.”

Störst på secondhand

Loudspring är bland annat delägare i nätbutiken www.swap.com i USA som tar emot inskickade secondhandkläder och säljer dem vidare på nätet.

”Det är USA:s största-online secondhandshop med fler unika föremål till salu än Amazon”, säger Alexander Bigge Lidgren.

Ett annat exempel är www.enersize.com som ser till att tryckluftssystem sköts mer effektivt.

”Tryckluft står för fem procent av världens elkonsumtion och har stor energibesparingspotential. Enersize kan spara 20–30 procent av elförbrukningen i en fabrik. Bolaget har skrivit kontrakt med några av de största tillverkarna i Kina och världen”, säger Alexander Bigge Lidgren.

Framtiden ser ljus ut för Loudspring som har målet att bygga ett antal globala ledare på respektive marknad som de agerar på.

"Vi ska bygga bolag snabbare än marknaden och se till att de blir världsledande inom sina branscher. Vi ska dessutom investera i några nya affärsområden och gå upp till majoritetsägande eller helägande i bolag där vi nu är minoritetsägare, och som är nära att gå eller redan går med vinst", avslutar Alexander Bigge Lidgren.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST