Fotograf: Jonas Ekströmer/Lars Pehrson/SvD/TT

Storägare till Allra försätts i likvidation

Fler frågetecken kring skandalomsusade Allra.

FSF Holding som äger 26 procent av Allra och kontrolleras av Allras grundare Alexander Ernstberger och David Persson Rothman är försatt i likvidation, rapporterar Dagens Industri.

Bolagsverket tog på tisdagen emot en begäran om likvidation från FSF holding.

Enligt årsredovisningen visade det sig även att FSF Holding hade minskat sitt ägarandelen från 35 procent till 26 procent efter bolagstämman 30 november. Även då fattades beslutet om likvidation.

Anledningen till att beslutet har tagits är inte helt klart eftersom en del av materialet som borde ha bifogats – däribland kontrollbalansräkning och revisoryttrande – inte finns med.

"Stämman beslutade i enlighet med styrelsens motivering och förslag med anledning av tvingande lag att bolaget ska gå in i likvidation", står det i stämmoprotokollet enligt uppgift från Bolagsverket, skriver Dagens Industri.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant