8. Finn Rausing

57 miljarder kronor.

Ålder: 62
Bor: Stockholm
Bolag: Tetra Laval

Kontrollerar tillsammans med brodern Jörn ägandet i familjebolaget. I Anders Ströms nyligen utgivna bok ”Sveriges mäktigaste familjer” beskrivs det som en sinnrik konstruktion av holdingbolag och stiftelser liknande Ikeas.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST