48. Eva Lundin

5 miljarder kronor.

Ålder: 83
Bor: Genève
Bolag: Lundingruppen

Med 22,6 procent av nya lovande norska oljefältet Johan Sverdrup i sin ägo har familjen sitt på det torra ett par decennier framåt. Lukas är ordförande i Lundin Mining.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST