ANNONS

Internetbaserat moln snart överbelastat

Internet innebar en revolution, men blir som en konsekvens av alla möjligheter det skapar, mer och mer ansträngt. Överflödet av apparater som sänder information till molnet kan snart överväldiga internets kapacitet. Kapitalförvaltaren Fidelity Internationals analytiker anser att alltmer data istället kommer att bearbetas lokalt, via "fog computing".

Tack vare internet lever vi idag i en ständigt uppkopplad värld där vi kan fjärrstyra lås, belysning, termostater, kameror med mera. Allt fler apparater/saker förses med inbyggda datorer och sensorer som möjliggör att de kan uppfatta sin omvärld och kommunicera med den.

Alla dessa, så kallade Internet of things, kopplas via molntjänster upp mot internet för att hantera och bearbeta data, vilket innebär en enorm belastning. Många av dessa uppkopplade apparater har dessutom behov av snabba och exakta analyser, som exempelvis självkörande bilar.

Lösningen: "fog computing"

Fidelity International

Fidelity International erbjuder investerings- och pensionslösningar världen över. Vi är ett privatägt och oberoende bolag som har fokus på att erbjuda investeringsexpertis, teknologi och innovativa tjänster som krävs för att hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål. Vi förvaltar tillgångar motsvarande cirka 3 350 miljarder kronor åt placerare i 25 länder i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Vi har kunder inom alla olika segment såsom centralbanker, statliga myndigheter, pensionsfonder, finansiella institutioner, försäkringsbolag och privata investerare. Källa: Fidelity International per den 30 juni 2017. Informationen är inte reviderad.

Fidelitys analytiker anser att det bästa sättet att möta kraven i en ny tidsålder är att ansvaret för databehandling och lagring delas upp mellan apparaterna, lokala nätverk och det internetbaserade molnet. De lokala nätverken har fått begreppet "fog computing" eller "edge computing", vilket syftar på att beräkningar och bearbetning av data görs i utkanten av ett nätverk eller i ”dimman nära marken” istället för ”uppe i molnet”.

3 fördelar med fog computing

 Idag är vi drygt sju miljarder människor på jorden och minst lika många uppkopplade apparater. 2020 kommer det finnas mer än dubbelt så många uppkopplade apparater som människor enligt beräkningar av konsultföretaget Gartner. Fog computing kommer att lösa flera av de svårigheter som lagring och bearbetning enbart i molnet innebär. 

Dataöverföringshastighet och lagringskapacitet är redan idag ett problem när miljarder apparater genererar ungefär två exabytes per dag. Globala datacenters med servrar kräver lika mycket energi som hela Sverige.  

Säkerheten en utmaning

Säkerheten är en annan utmaning. När all data processas via molnet är det mer känsligt för cyberattacker och dataintrång. Om data lagras lokalt, exempelvis i en fabriks eget nätverk, minimeras riskerna betydligt.

Ett tredje incitament att välja lokal datahantering är att uppladdning, processande och återföring av data via molnet tar för lång tid. I ett lokalt nätverk minskas fördröjningstiden genom att tidskänslig information processas närmare de apparater där informationen samlas in. Värdefulla millisekunder kan sparas. 

Reducerade fördröjningstider minskar även kostnader. Kinas näst största företag inom vindkraft har tre miljoner sensorer monterade på 20 000 turbiner. Genom att introducera fog computing minskades tiden för att processa och analysera nyckeldata från tio minuter till några sekunder. Därmed kan turbinerna snabbare finjusteras som en följd av ändrade förhållanden, vilket lett till en 15-procentig produktionsökning.

En stor utmaning

Grunden till fog computing – att varken använda en speciell apparat eller det internetbaserade molnet för att processa och lagra data – är inte ny. Faktum är att det enkla sättet att ansluta enheter via ett lokalt nätverk föregick internet.

Att bygga datanätverk som behandlar och lagrar data snabbt och effektivt genom att sprida belastningen smartast möjligt mellan apparaterna, molnet och det lokala nätverket är just nu en stor utmaning.

Marknaden har ännu inte riktigt insett att fog computing har potential att utveckla och effektivisera den tillverkande sektorn och Fidelitys analyser visar här på betydande möjligheter allt eftersom tekniken utvecklas.

Viktig information

Hänvisningar till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa, utan är endast inkluderade som illustration. Prognoser är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Den forskning och de analyser som presenteras är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och Fidelity kan redan ha agerat utgående från den för sina egna syften. Den presenterade informationen behöver inte nödvändigtvis vara aktuell mer.

Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. Om inget annat anges kommer alla åsikter från Fidelity International.  Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) CL17121201/1812


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant