ANNONS

På tröskeln till den meningsfulla ekonomin – Legal Works tar tempen på Nordens chefsjurister

Legal Works har i en ny rapport frågat chefsjurister i Danmark, Finland och Sverige om var de befinner sig i digitaliseringsvågen. Vad är drivkrafterna, hindren och hur ska chefsjuristerna axla förändringsledarskapet?

Rapporten baserar sig på en undersökning med chefsjurister i Norden från ett brett spektrum av branscher. Hälften av bolagen som ingår i studien är börsnoterade. Storleken på bolagsjuristavdelningarna i undersökningen varierar i ett brett spann mellan två till 2000 personer.

2017 är chefsjuristerna delade i två tydliga läger. Hälften av chefsjuristerna tror att bolagsjuristavdelningens verksamhet är för komplex att automatisera, medan hälften tror att automatisering kommer att ske och det snabbt. Digitaliseringsfrågan är näst högst upp på chefsjuristernas agenda, efter hur man ska hantera GDPR-frågan, som just nu toppar listan.

Få använder AI-baserade verktyg

Samtliga chefsjurister använder något digitalt verktyg, men ju mer komplext verktyg desto lägre användande. Färre än fem av sextio chefsjurister använder ett AI-baserat verktyg i sin verksamhet. Det nordiska bolagsjuristlandskapet utmärks fortfarande av hantverkstänkande snarare än automatisering och standardisering. Trenden går dock mot fler verktyg och automatisering och vi går mot brytpunkten där fler än hälften använder digitala verktyg i sin verksamhet och den andra hälften blir lämnade hopplöst efter i mått av effektivitet.

Majoriteten av bolagsjuristavdelningarna driver sina digitaliseringsprojekt själva. Change management är därför en viktig fråga för chefsjuristerna över hela norden. Legal Works vd Anna Lensmar-Friedman kommenterar undersökningen:

"I ett makro-perspektiv är vi i början av den fjärde industriella revolutionen och jag tror att vi alla försöker förhålla oss till den snabba utveckling som nu sker. Digitaliseringen kan innebära att vi kan slipper monotona, administrativa arbetsuppgifter. Det ger oss kraft att fokusera på strategiska, kreativa frågor och därigenom står vi också på tröskeln till den meningsfulla ekonomin, där vi gör det som tillför störst värde."

"Det blir centralt att ha en välriggad juristorganisation och en meningsfull karriär. Där kan vi på Legal Works göra skillnad med vårt erbjudande inom juristrekrytering och legal management. Vi är en transformativ kraft i en konservativ bransch som nu är mogen för genomgripande förändringar."

Ladda ner rapporten här!


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant