ANNONS

Investera i lån – få bättre avkastning i din portfölj

Ett bra sätt att få en mer stabil avkastning i din portfölj är att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner. "Avkastningen i förhållande till risk är väldigt god", säger Erika Eliasson på Lendify.

Investera i lån hos Lendify

Att ha en diversifierad portfölj är a och o för investerare. Och det finns alternativ till både den svängiga aktiemarknaden och traditionella räntealternativ där avkastningen är lika med noll.

Ett sätt att få en mer stabil avkastning är att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner.

Det här är Lendify

Lendify tillhandahåller en digital plattform där investerare och låntagare möts. Lendify sköter hela den administrativa processen från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare till utbetalning av lån och administrering av betalningar. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen. Statistik från början av 2000 talet visar att historiskt sett har kreditförlusterna för blancolån till kreditvärdiga privatpersoner i genomsnitt varit cirka 1 procent.

– Den genomsnittliga årsavkastningen hos Lendify ligger på cirka sex procent efter avgifter och kreditförluster. Kreditförlusterna ligger på cirka en procent i genomsnitt, säger Erika Eliasson.

Avkastningen i förhållande till risk är därmed väldigt god. Om man gör en jämförelse med krisåren 2008 och 2009 så gick kreditförlusterna för motsvarande lån hos nischbankerna upp till cirka 2 procent.

– I och med att den genomsnittliga årsavkastningen ligger på cirka 6 procent och genomsnittliga kreditförluster ligger på cirka 1 procent måste kreditförlusterna öka med sex gånger för att kreditförlusterna ska påverka insatt kapital, det vill säga tre gånger mer än under 2008-2009.

2008 blev det sämsta börsåret på 100 år sedan Stockholmsbörsen rasat med 42 procent. 2009 blev istället återhämtningens år och Stockholmsbörsen gick upp med 46,7 procent.

– Det är väldigt svårt att träffa toppar och bottnar i aktiemarknaden, därför är ett stabilt tillgångsslag som lån ett bra komplement i portföljen. Viktigt att komma ihåg är att om dina aktier går ned med 42 procent måste din portfölj sedan öka med 72.4 procent för att du ska vara tillbaka på samma nivå som innan raset.  En investering i den typ av lån som Lendify erbjuder ger en utjämnande effekt i din portfölj då tillgångsslaget inte rör sig som aktiemarknaden.

Den höga avkastningen i förhållande till risk gör denna typ av investering i lån till en vinnare jämfört med andra räntealternativ.

– Om du jämför med andra räntealternativ så ger ju sparkontot noll. Du kan investera i företagsobligationer men då har du en annan typ av risk och avkastningen följer i större utsträckning avkastningen på aktiemarknaden än om du  investerar direkt i lån till kreditvärdiga privatpersoner, säger Erika Eliasson.

Och eftersom räntan på Lendifys underliggande lån är rörlig finns inte heller den ränterisk som man tar i många andra ränteplaceringar. Om ränteläget i samhället stiger höjs även räntan på Lendifys underliggande lån medan en stigande ränta i många räntealternativ innebär fallande kurser.

– Den typ av lån som vi erbjuder är ett bra komplement i portföljen, ett räntealternativ som inte rör sig som aktiemarknaden och med en låg risk, avslutar Erika Eliasson.

Investera i lån hos Lendify


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant