ANNONS
Anders Richtnér, vd för Handelshögskolan Executive Education. Fotograf: Malin Mörner

Ledarskapet från landet lagom – en världssuccé

Vill du vara den som startar nästa Ikea, H&M eller Skype? Börja då med att läsa vad Anders Richtnér, vd för Handelshögskolan Executive Education, har att säga om det framgångsrika svenska ledarskapet – leadership the lagom way.

Hur kan ett litet land som Sverige ligga bakom så många världsledande internationella företag? Ofta förklaras framgångarna med den unika svenska ledarskapskulturen, men vad innebär den egentligen?

Det svenska ordet ”lagom” sägs ofta vara ett ord utan en exakt jämförbar motsvarighet på något annat språk. Ett fornsvenskt ord med den ungefärliga betydelsen av ”inte för mycket och inte för lite”, eller ”precis tillräckligt”. En populär men inte helt korrekt förklaring till hur ordet uppkom är från det gamla bondesamhällets måltider, då alla på gården åt från samma gryta. Då ville det till att det räckte ”laget om”, och att ingen drack för mycket eller för litet.

För den svenska folksjälen är lagom det som kanske definierar oss allra starkast. Svenskar förväntas jobba hårt, men inte slå sig för bröstet – vara lagom. Vi har byggt ett välfärdssamhälle där vi delar med oss och resurserna ska räcka till alla – lagom.

Executive Education

Handelshögskolan Executive Education har utbildat flera av Sveriges främsta ledare under de 50 år vi har varit igång. Chefer och ledare som är verksamma i hela världen. Mer om det kan du läsa här.

Men vad betyder lagom för framväxten av en typisk svensk företagskultur? Förmodligen en hel del, om man ser till de exempellösa framgångarna för svenskt företagande de senaste hundra åren. Med en befolkning som bara nyligen översteg 10 miljoner invånare har Sverige lyckats producera en lång rad internationellt framgångsrika och välkända företag. Såväl industrigiganter som moderna techföretag: Skype, Spotify, Ikea, Volvo, Scania, H&M, Tetra Pak, Electrolux, King – bara för att nämna några.

Men vilka är då de viktigaste karaktärsdragen som format och fortfarande formar den svenska företagskulturen, en kultur som skapat fler storföretag per capita än något annat land?

Vi frågade Anders Richtnér, vd för Handelshögskolan Executive Education som de senaste 50 åren varit det svenska och internationella näringslivets partner inom ledarskapsutveckling, och som 17 år i rad rankats som bäst i Norden inom ledarskap och affärsutveckling enligt Financial Times.

Här är de fem karaktärsdrag han ser som viktigast för att definiera svensk ledarskapskultur – ledarskap the lagom way.

 1. Tillit

Ett typiskt drag i det svenskmärkta ledarskapet är tilliten, en faktor som blir alltmer kritisk även i organisationer med en hierarkisk kultur. Med dagens utvecklingstakt som är så enormt mycket snabbare och mer mångfacetterad än tidigare har du som individ inte en chans att hänga med. Du är helt enkelt tvungen att lita på andra.

 2. Nyfikenhet

I en liten exportberoende nation som Sverige har företagen behövt komma ut i världen och förstå andras behov och lära av andras framgångar. Många har också varit snabba att komma tillbaka och omsätta det man har lärt sig i praktisk handling. Det är modigt och visar att vi i någon mening är entreprenöriella och kreativa.

När man hela tiden hämtar influenser utifrån, ifrågasätter man sina egna invanda mönster. Det är en förutsättning för att vara i rörelse och att ständigt utvecklas.

3. Inkludering

Förankringskulturen i svenska organisationer kan ge dem som är vana vid snabba beslut huvudvärk. Samtidigt som förankrandet kan vara ineffektivt, är beslutsvägarna korta i platta organisationer. Decentraliseringen leder till att beslutsprocessen på många håll trots allt är effektiv.

Vi är duktiga på att förankra beslut, det är en del av vårt kulturella arv. Baksidan är förstås att det kan gå långsamt ibland. Men bolagen som det går bra för är både skickliga på att förankra och att lägga besluten långt ut så att de slipper utdragna processer internt. De som är närmast kunden vet dessutom vilka behoven är.

4. Hållbarhet

Den svenska modellen innebär att man förstår affären ganska brett och inte bara har ögonen på det finansiella. För att vara framgångsrik över tid behöver det finnas en hållbarhet i ledarskapet. Vad innebär det i praktiken? Till viss del handlar det om hur du är som person och att du är autentisk i din roll. Lyssnar du på andra? Tar du dig tid för medarbetarna? Ställer du tydliga krav och sätter upp klara mål? Det är sådant som skapar hållbarhet.

5. Intryck och öppenhet håller bollen i rullning

 I svenska företag finns en hel del självkritik, det hänger ihop med att man kontinuerligt tar intryck från andra länder. Det driver också på utvecklingen i organisationen. Här har ledaren en viktig roll genom att börja prata om lärande och att sätta en ram – det kan räcka med att skapa fem minuters utrymme i teamet där någon berättar om en intressant spaning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Världen behöver fler bra ledare! Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap? Här kan du inspireras mer.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant