ANNONS

Självkörande bilar – visionen som redan rullar

Snart kan du läsa morgontidningen medan en autonom bil tar dig till kontoret, helt utan din inblandning. Bilbranschen är inte helt enig om tidplanen men Fidelity Internationals analytiker menar att det kan bli verklighet inom mindre än fem år.

Under 2016 dog 40 000 personer på de amerikanska vägarna. Siffran kan jämföras med att en fullsatt 747 jumbojet skulle krascha varje vecka. Även de enklaste formerna av automatisering gör bilkörning säkrare. Det är en av anledningarna till att Fidelitys analytiker anser att majoriteten av bilar i USA och Europa redan om fem år kommer att vara utrustade med nivå 1 och 2 av automation.

Fidelity International

Fidelity International erbjuder investerings- och pensionslösningar världen över. Vi är ett privatägt och oberoende bolag som har fokus på att erbjuda investeringsexpertis, teknologi och innovativa tjänster som krävs för att hjälpa våra kunder att uppnå sina finansiella mål. Vi förvaltar tillgångar motsvarande cirka 3 350 miljarder kronor åt placerare i 25 länder i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Vi har kunder inom alla olika segment såsom centralbanker, statliga myndigheter, pensionsfonder, finansiella institutioner, försäkringsbolag och privata investerare. Källa: Fidelity International per den 30 juni 2017. Informationen är inte reviderad.

Fem olika nivåer av självkörande bilar har definierats där nivå 0 innebär att föraren själv kör och nivå 5 innebär att bilen har total kontroll. Utvecklingen av självkörande bilar har gått fort under senare tid och flera biltillverkare har nu den teknik som krävs för helt självstyrande bilar. Redan idag finns det många bilar på vägarna med nivå 2, bland annat Volvo och Tesla. Tesla är den biltillverkare som kommit längst i utvecklandet av helt självkörande bilar. Det som hindrar en lansering till konsument är dagens lagstiftning.

Här kan du läsa mer om Fidelity Internationals analys av självkörande bilbranschen

Initialt kommer den extrakostnaden för teknologin som krävs för en helt autonom bil att ligga på cirka 40 000 kronor. I takt med att teknologin utvecklas beräknas kostnaden sjunka ganska radikalt, visar undersökningar som Fidelitys analytiker gjort.

Finns fortfarande hinder

Det finns dock en del hinder på vägen. Det största är definitivt säkerhetsaspekten. Andra är utveckling av nya regelverk, vem som har ansvar vid olyckor, hackade tekniksystem och terrorism.

"Visst finns det orosmoln men faktum är att självkörande bilar kommer att spara många liv. Det är vi människor som gör en bil farlig med vår brist på koncentration, raseriutbrott bakom ratten, påverkan av alkohol och droger, missbedömningar etc", säger Mark Wilson, branschanalytiker på Fidelity International.

Kommer påverka flera branscher

Förutom att bilbranschen står inför stora förändringar kommer utvecklingen att märkas även i andra branscher. Försäkringsbranschen är ett exempel där många förutspår stora omdaningar. Tvärtemot den generella åsikten menar Fidelitys analytiker att bilförsäkringar kommer att öka sin lönsamhet i ett medellångt perspektiv. I ett långt perspektiv kommer nya försäkringsprodukter att växa fram och de bolag som anpassar sig bäst kommer troligen att kunna bibehålla lönsamheten.

Även energibranschen påverkas eftersomautonoma bilarna är mer energisnåla och behovet av drivmedel kommer att minska. Hälso- och sjukvårdsbranschen berörs också i och med att olyckorna minskar och behovet av den typen av medicinsk vård reduceras.

Kan göra livet enklare

Traditionella biltillverkare samverkar med teknikleverantörer och det är dessa nya samarbeten som ligger till grund för en snabb utveckling av autonoma bilar. Ett av de största hoten mot den här utvecklingen kan faktiskt vara den allmänna opinionen.

"Du som älskar bilkörning behöver inte vara orolig, du kommer att vara i majoritet under många år framöver. Att dela vägarna med självkörande bilar kanske till och med kommer att göra ditt liv enklare eftersom deras beteende på vägen är lättare att förutsäga. Om de tackar dig för att du släpper fram dem i en korsning är dock inte säkert", avslutar Mark Wilson.

Viktig information

Hänvisningar till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa, utan är endast inkluderade som illustration. Prognoser är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Den forskning och de analyser som presenteras är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och Fidelity kan redan ha agerat utgående från den för sina egna syften. Den presenterade informationen behöver inte nödvändigtvis vara aktuell mer.

Fidelity International hänför till den grupp av företag som utgör den globala investeringsförvaltningsorganisationen som tillhandahåller information om produkter och tjänster i utvalda jurisdiktioner utanför Nordamerika. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International, Fidelity International logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. Om inget annat anges kommer alla åsikter från Fidelity International. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) CL17111203/1811.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA