Fotograf: Björn Larsson Rosvall/TT

Fingerprint: Vi har fått brev om bud

Fingerprint uttalar sig om budryktet.

Fingerprints skickade nyss ut ett pressmeddelande med anledning av budrykten som har framkommit under torsdagsmorgonen.

Följ aktien live här.


Och det stämmer att bolaget har fått ett brev angående ett potentiellt uppköp.

"Bolaget har erhållit ett brev avseende förberedande av ett offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets aktier", uppger Fingerprints.

Däremot är det osannolikt att ett köp blir verklighet, enligt bolaget. 

"Eftersom den samlade bedömningen är att sannolikheten för att uppköpsplanerna ska kunna förverkligas är låg, anser bolaget att uppgifterna inte utgör insiderinformation. Bolaget har därför inte haft någon skyldighet enligt regelverket att självständigt kommentera uppgifterna."

"Bolaget kommer fortsättningsvis inte att kommentera rykten, spekulationer eller andra uppgifter såvitt det inte föreligger en skyldighet för bolaget att göra det."
Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium