ANNONS
Torbjörn Wahlborg, elproduktionschef och Malin Alexis Nordin, HR-strateg, ansvarig för Nuclear Traineeprogram.

Nytt traineeprogram lockar ingenjörer till kärnkraften

Kärnkraften är en av Sveriges främsta energiförsörjare, men för att hålla kraftverken igång även i framtiden behövs fler ingenjörer till branschen. Ett nukleärt traineeprogram signerat Vattenfall kan vara lösningen.

Sverige satsar stort på fossilfria energikällor och som en av de främsta källorna står kärnkraften för cirka 40 procent av landets totala energiförsörjning. Då den svenska kärnkraften kommer att behövas i många år framöver konstaterar Vattenfall att er ingenjörer behövs för att fortsätta hålla energiproduktionen konstant.

– Kärnkraften behöver öka sin attraktionskraft ur karriärsynpunkt. Det är en väldigt spännande bransch med många roliga tjänster för många år framöver, och det vill vi lyfta fram. Vi har därför beslutat oss för att starta ett Nuclear traineeprogram, säger Malin Alexis Nordin, ansvarig för programmet på Vattenfall.

Internationellt traineeprogram

Vattenfall

Vattenfall är en av Europas större försörjare av el och värme, och en av de största el- och värmeproducenterna. De huvudsakliga områdena för energiproduktion är vattenkraft, vindkraft, kärnkraft, solkraft, biobränsle och fossilkraft, varav kärnkraften under 2016 stod för närmare 40 procent av den totala elproduktionen i Sverige. I mars 2018 börjar företagets nya Nuclear Traineeprogram, som pågår under ett år och ger deltagarna en bred kunskap bas och bra grund för framtida arbete inom energiområdet.

Vattenfall har sedan tidigare ett internationellt traineeprogram, varav det senaste startade hösten 2017. Och intresset för nykomlingen Nuclear traineeprogram har varit stort.

– Det är många som har besökt traineeprogrammets sida eller hört av sig till oss och velat veta mer. Det är roligt att se att det finns ett stort intresse för att jobba med kärnkraft, många är dessutom pålästa och vet en hel del om ämnet.

Mellan 250 och 300 vakanser räknar Torbjörn Wahlborg, elproduktionschef, med att Vattenfalls kärnkraftsverksamhet kommer att ha under de närmaste åren. Duktiga ingenjörer behövs inom många discipliner och inriktningar – och gärna sådana med ett intresse för innovation. Traditionellt har kanske kärnkraftsbranschen framställts som gammalmodig och konservativ, menar Torbjörn Wahl­borg. Men så är inte fallet.

– Just nu arbetar vi till exempel med virtual realityteknik för att träna medarbetarna i hur de ska bete sig i rum som på grund av strålningsrisken har begränsat tillträde. Det händer mycket hela tiden, här finns fantastiska tekniska utmaningar och innovationsutrymmet är stort, berättar Torbjörn Wahlborg.

Stora utvecklingsmöjligheter

Framför allt finns utvecklingsmöjligheter och chanser att fördjupa eller bredda sina kunskaper, byta till ett annat energislag och samarbeta internationellt. Inom Vattenfall finns olika karriärvägar med många alternativ, och Malin Alexis Nordin trycker på̊ att utbudet av roller är större än många tror.

– Kärnkraft i sig är otroligt utvecklande och det finns många olika yrken inom området. Man kan verkligen jobba här länge utan att känna att man står still. Att många stannar länge inom företaget beror inte bara på att det finns spännande jobb, utan också på att många trivs med sina kollegor och den utveckling man får. Vill man ändå arbeta med något annat senare är våra medarbetare attraktiva inom andra områden.

Läs mer om programmet här!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST