ANNONS
Fotograf: Juliana Wiklund

Det svenska ledarskapet, finns det? Javisst, säger forskningen

Konsensusbaserat, teamfokuserat och icke hierarkiskt. Det svenska ledarskapet beskrivs ofta som ledarskap ”the lagom way”. Men vad är fakta och vad är förutfattade meningar? Finns ett ”lagom” ledarskap ens? Absolut, säger Ingalill Holmberg, professor vid Handelshögskolan och en av Sveriges främsta experter inom ledarskapsforskning.

Det svenska ordet ”lagom” sägs sakna direkt motsvarighet i de flesta andra språk. Med den ungefärliga betydelsen att allt görs med måtta, varken för mycket eller för lite, har ordet i dag kommit att stå för symbol för den svenska ledarskapskulturen. Men stämmer det att svenska chefer är så ”lagom”, Sverige är ju trots sin litenhet och undanskymda plats på världskartan ett av de länder med flest globalt framgångsrika företag per capita i världen? Går det att driva ett företag ”the lagom way” och ändå bli så framgångsrika? Vad säger egentligen forskningen?

Ingalill Holmberg är professor vid Department of Management vid Handelshögskolan i Stockholm och chef för Center for Advanced Studies in Leadership. Hela hennes akademiska och yrkesmässiga karriär har kretsat kring studier av ledarskap. Så för att svara på om det finns något som verkligen kan definiera ”svenskt” ledarskap finns knappast någon bättre och kunnigare att fråga.

"Att vi har en särpräglad och till vissa delar unik syn på ledarskap finns inget tvivel om. Och ledarskap är en spegelbild av kulturen. Hur vi betraktar ledarskap och vad som är en bra ledare grundas i stor utsträckning på de förutsättningar som format vår kultur och vår ekonomi", säger Ingalill Holmberg.

Executive Education

Handelshögskolan Executive Education har utbildat flera av Sveriges främsta ledare under de 50 år vi har varit igång. Chefer och ledare som är verksamma i hela världen. Mer om det kan du läsa här.

Vad är då typiskt med det svenska ledarskapet, och varför har det blivit så?

"De förutfattade meningar som finns om det icke hierarkiska och konsensusbetonade ledarskapet stämmer i hög utsträckning.  De dimensioner som spelar in är vad vi kulturellt har för relation till makt och inflytande. Sverige är ett jämställt land, där vi länge politiskt och samhälleligt strävat efter att minska stora maktskillnader, det har varit en grundbult i det svenska samhällsbygget de senaste 100 åren", säger hon.


Ingalill Holmberg. Foto: Handelshögskolan

En annan aspekt som Ingalill beskriver är att svenskt näringsliv alltid har haft ett stort fokus på framtid och förändring, och på det sättet har företag alltid tvingats att hantera osäkerhet. Och ett sätt att framgångsrikt hantera de här osäkerhetsfaktorerna är med ett pragmatiskt förhållningssätt grundat i rationellt tänkande och rationella lösningar.

"Skälet till att svenskt företagande har byggts upp så är för att vi är ett litet land och för att växa och bli framgångsrika måste vi ut på andra marknader, så framtidsfokus och ett utåtriktat förhållningssätt har varit naturligt", säger Ingalill Holmberg.

Tilltro till både individen och kollektivet

En tredje dimension av hur svensk ledarskapskultur formats är en stark tilltro till såväl individ som kollektiv, berättar Ingalill. Det här är två ytterligheter på värderingsskalan men Sverige hamnar högt på båda. Vi känner starkt för individens integritet och frihet, samtidigt som vi värderar samarbete, gruppen och kollektiva lösningar högt.

"Det här har landat i att fokus ligger mer på teamet och mindre på organisationen i stort. Och att det är viktigt att i teamet vara överens. Den här konsensustanken uppfattas av andra kulturer ibland som att svenskar är konflikträdda. Men jag skulle nog hellre säga att svenskar vill undvika konflikter, och det är inte samma sak. Som ledare vill man inte tappa dynamiken i teamet, och då krävs det att alla i gruppen är överens om hur man går framåt", säger Ingalill.

Hon menar också att det finns starka förutsättningar för att ett ”lagom” ledarskap kommer att få ökad vikt internationellt i takt med den globala utvecklingen.

"Dagens utmaningar, med klimatfrågan som det kanske viktigaste exemplet, där globala samarbeten krävs och nationella intressen måste kompromissa gynnar nog ett 'svenskt' synsätt på ledarskapsfrågor. Ett ledarskap som bygger på konsensus och där den starkaste drivkraften oftast varit förändring är mycket väl anpassat för att hantera den nya typen av globala frågor."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om ”leadership the lagom way”? Här kan du inspireras mer av det svenska ledarskapet och det lilla landets exportframgångar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST