ANNONS
Rekab har byggt Umeås nya badhus, Navet.

Experternas tips: Så får du rätt försäkringsskydd

Det är ofta svårt för entreprenörer att bedöma försäkrings- och ansvarskrav inför nya byggprojekt. Här ger experterna sina tips för att underlätta anbududsförfarandet. 

I samband med ett anbudsförfarande är det vanligt att det uppstår frågor kring försäkringarna. Då lönar det sig ofta att ta hjälp av en försäkringsmäklare som är specialiserad på just byggindustrin.

Byggbolaget Rekab Entreprenad AB har i flera år samarbetat med Brims försäkringsmäklare, som granskar och tolkar de administrativa föreskrifterna, och ser till så att entreprenadförsäkringen har korrekt omfattning för varje enskilt byggprojekt.
"De är en värdefull partner för oss, som vi rådfrågar i anbudsförfaranden. Det ger oss en större trygghet när vi går in i nya projekt", säger Rekab Entreprenads vd och grundare Jerry Sjögren. 

Rekab – som är en av de största aktörerna utefter Norrlandskusten – har nyligen färdigställt Umeås nya badhus, Navet. För den typen av byggprojekt har Brim utvecklat en speciell fullgörandeförsäkring som utgör säkerhet i enlighet med standardavtalen – och som rekommenderas av branschorganisationen Sveriges Byggindustrier, eftersom den ger ett bättre skydd än traditionella bankgarantier.
Kostnadseffektiv riskhantering i enskilda byggprojekt ökar lönsamheten för entreprenören, menar Daniel Nyholm, försäkringsmäklare på Brim.

"För att ha möjlighet att påverka de administrativa föreskrifterna råder vi vår uppdragsgivare att involvera oss tidigt i anbudsförfarandet. Vi hjälper entreprenörerna att granska försäkrings- och ansvarskraven i de administrativa föreskrifterna, för att säkerställa att de har korrekt försäkringsskydd", säger Daniel Nyholm.
"Innan en anbudsgivning upplyser vi vår uppdragsgivare om de utökade kraven, dess innebörd och konsekvenser. Det kan vara konsekvenser som ansvarskrav som inte är försäkringsbara och extra kostnader för premietillägg. Det är kostnader som annars skulle påverka lönsamheten i projekten."

Rekab kontaktar alltid Brim tidigt i anbudsförfaranden för att säkerställa korrekt försäkringsomfattning och ansvarskrav för projekten.
"När uppdragsgivare ber oss granska de administrativa föreskrifterna inför ett anbud uppmärksammar vi, med vår erfarenhet och specialistkompetens, om något är otydligt eller motstridigt. För att säkerställa beställarens syfte med kraven kan vi i samråd med vår uppdragsgivare kontakta beställaren som representant för entreprenören", säger Daniel Nyholm.

För beställare, både inom den offentliga och privata sektorn, innebär rådgivningen till entreprenören en ökad trygghet för hela byggprojektet.
"Det blir en tryggare affär för alla med rätt försäkring. Vi vinner dessutom tid på att Brim har en smidig hantering av ärenden som gör våra anbudsprocesser effektivare. Rekabs framgångar bygger mycket på att vi har en snabb och effektiv organisation i kombination med nära samarbete med beställare, underentreprenörer och samarbetspartners såsom Brim", säger Jerry Sjögren.

Läs mer här. 

Mer om fullgörandeförsäkring:

Fullgörandeförsäkring som säkerhet ger beställaren ett bättre skydd än traditionella bankgarantier. Det innebär bland annat att fullgörandeförsäkring omgående kan tas i anspråk vid väsentligt kontraktsbrott oberoende av entreprenörens ekonomiska ställning. Genom effektiv administration och skadehantering är handläggningstiden kortare och kostnaden lägre än för traditionella bankgarantier.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant